Další z mezinárodních dní, o kterém jsem doposud vůbec nic nevěděla, ba ani to, že vůbec existuje.

V tento den si připomínáme havárii, ke které došlo v noci 3. listopadu 1984, v továrně na pesticidy v indickém městě Bhopálu. Do ovzduší tehdy uniklo přibližně 40 tun methylisokyanátu a dalších jedovatých plynů. Téměř okamžitě bylo usmrceno osm tisíc místních obyvatel.

Dne 10. září 1998 byla v Rotterdamu přijata Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určté nebezpečné látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Česká republika tuto úmluvu podepsala v New Yorku dne 22. června 1999.

Cílem úmluvy je podporovat sdílenou odpovědnost a společné úsilí smluvních stran v mezinárodním obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před možným poškozením a přispívat k jejich používání, které je šetrné k životnímu prostředí, usnadněním výměny informací o jejich vlastnostech, zabezpečením vnitrostátního rozhodovacího procesu o jejich dovozu a vývozu a rozšiřováním těchto rozhodnutí mezi smluvní strany.

 Pesticidy jsou chemické prostředky, které hubí rostlinné a živočišné škůdce, chrání rostliny, skladové zásoby, lidi a zvířata. Jejich uplatnění má nějvětší podíl v zemědělství.V půdě vnikají postřiky do kořenů a celých rostlin. Jejich účinku je vystavena voda, vzduch i půda. Výzkumy ukazují, že při zvýšeném používání pesticidů dochází u lidí k nevratnému poškození mozku, vzniku leukémie, nárůstu zhoubných nádorů a poruše funkce štítné žlázy.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account