Mezinárodní den invalidů byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů na 19. března. Zdravým a mobilním lidem má připomenout, s jakými překážkami a peripetiemi se zdravotně postižení denně perou.

Komplikace v denním životě zažívají v souvztažnosti se svým typem handicapu (smyslový – sluchový, oční, pohybový – imobilita plná nebo částečná, hybnost končetin – plná či částečná, interní zdravotní obtíže – rozstroušená skleróza, Crohnova choroba a mnohé další nemoci, třeba mentálního charaketeru).

Pojem tělesného postižení bývá obvykle redukován pouze na postižení pohybového ústrojí. Jako tělesně postižená je obecně vnímána osoba, jejíž pohybový handicap je zjevný a nedá se přehlédnout. Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikají buď během těhotenství, nebo při porodu. Získaná postižení může způsobit buď úraz, nebo různé choroby. Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života.

V rámci Mezinárodního dne invalidů se proto každoročně konají nejrůznější akce v mnoha městech a místech, a to i v České republice. Akce se týkají různých forem začlenění těchto lidí do společnosti, koníčků a zájmů, ale i pracovní a zaměstnanecké oblasti těchto osob.

Mnohé subjekty ve městech – od poboček správy sociálního zabezpečení, přes sociální služby a odbory města, až po obce a města samotná – tak vyhlašují různé aktivity a v jejich rámci pořádají akce na podporu invalidů a oslav mezinárodního dne. Ty se týkají podpory, osvěty a lepšího informování široké veřejnosti ohledně invalidních osob, jejich různých handicapů s důrazem na to, že i oni všichni mají právo na plnohodnotný život.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account