Na dnešek připadá další ze zajímavých světových dní, o kterém jsem doposud vůbec netušila, že existuje.

Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásilo roku 2001 UNESCO kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom jak je věda prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu, neboť právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti.

Podstatou vědeckého myšlení je schopnost zkoumat problémy z různých hledisek a snažit se o vysvětlení přírodních a sociálních jevů, trvale je podřizovat kritické analýze. Věda se tak spoléhá na kritické a svobodné myšlení, které je nezbytné v demokratickém světě. Vědecká komunita, která se podílí na dlouhodobých tradicích přesahuje národy, náboženství nebo národnosti, bude podporovat, jak je stanoveno v Ústavě UNESCO.

Dnes, více než kdy jindy, jsou věda a její aplikace nepostradatelné pro rozvoj. Vlády na všech úrovních a soukromý sektor by měly poskytnout zvýšenou podporu pro výstavbu přiměřené a dobře sdílené vědecké a technické kapacity prostřednictvím vhodného vzdělání a výzkumných programů jako nepostradatelné podpory ekonomického, sociálního a na životní prostředí orientovaného rozvoje.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account