,,Dobrý den, paní Malá, tak co Váš Matěj, už začal mluvit?“ Kdepak, paní Horáčková, včera mu byly tři a pořád nerozvazuje.“ Je normální, že ve třech letech dítě nemluví? Tuto otázku si pokládá řada maminek. Jak dětem s přirozeným rozvojem řeči pomoct, co mají v daném věku umět?
Řeč je mimořádně složitá funkce, pro její vývoj jsou klíčové první dva roky života. V době, kdy poruch řeči přibývá, a vyjadřovací schopnosti dětí klesají, je důležité podporovat přirozený vývoj řeči už od raného dětství. 
Vývoj řeči začíná už před narozením. Už přes maminčino bříško dítě vnímá svět kolem sebe. Po narození odlišuje lidskou řeč od jiných zvuků. Přináší mu to informace, bezpečí a jistotu. Vývoj řeči je individuální záležitost, má tendence se zrychlovat i zpomalovat. Předpokladem pro spontánní vývoj řeči jsou biologické faktory a sociabilita. Každý, kdo chce řeč dítěte ovlivňovat, by měl vědět, co je pro dané věkové období důležité. Nezastupitelnou roli zde hrají rodiče, prarodiče, sourozenci, i paní učitelky v mateřské škole. Klíčový je mluvní vzor i prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Hraje-li vedle dětské postýlky celý den naplno rádio či je zapnutá televize, tak to pro kojence určitě není ideální klima.
           Rozumí tomu, co říkám?
Kolem 1. roku dítěte sledujte, jestli vám rozumí. Porozumění řeči je totiž důležitější, než první slovo. Říkejte mu: ,,Ukaž, jak jsi velký! Ukaž, kde je táta! Podej mi kostku! Budeme papat!“ a sledujte jeho reakce. V 1,5 roce dítě rozumí asi padesáti výrazům.
Jak rozvíjet řeč přirozenou formou?
Nečekejte, že se dítě naučí mluvit samo. Aby se rozmluvilo, je třeba se mu intenzivně věnovat. S tím úzce souvisí rozvoj jemné a hrubé motoriky. Skládejte větší kostky, dřívka, využijte vkládací tvary, jednoduché puzzle, ale i běžné předměty.
Základem pro rozvíjení řeči jsou také hry se zvuky a slovy. Vytleskávejte jednoduchá říkadla, rytmizujte básničky, spojujte s hrou na tělo (tleskání, pleskání, poklepávání, dupání), zpívejte společně s dítětem dětské písničky. Alespoň 8 jednoduchých písniček denně. Komentujte běžné situace, pojmenovávejte věci, zvířata, činnosti. Prohlížejte si leporela a dětské knížky, popisujte obrázky, čtěte krátké pohádky. Stále dokola se stejnými komentáři. Co do počtu knížek zpočátku platí, méně je více. Děti rády napodobují zvuky zvířat, dopravních prostředků, hrají si s melodií i dynamikou a hudebními nástroji. Hrajte  hry se zvířátky: ,,Pojďte, ke mně jako!“, ,,Ukaž, kdo se ozval!“
 V 1-1,5 roku dítě začíná používat první slova, nejčastěji podstatná jména. Za první slovo se považuje výraz, který prošel prahem proslovení a pochopení.
Mezi 1,5-2 lety začíná tvořit dvouslovné věty, například MAMA PA. Často vynechává slabiky, například ,,ma“ je máma, ,,ne“ znamená není.“ Ve dvou letech zná průměrně 270 slov.
      Mami, tati, co to je?
Okolo 2-2,5 let se řeč prudce rozvíjí, dítě projevuje obrovský zájem o okolní svět. Období otázek je vývojová fáze, kterou rodiče nemají příliš v oblibě, ale buďte chápaví. Trpělivě odpovídejte na všetečné otázky typu: ,,Co to je? Kdo to je? Proč?“ Zvědavými otázkami vás dítě nechce přivést k šílenství, ale chce zjistit, jak věci fungují a poznávat život. Jde o základy tvoření dialogu a rozvoj sociálních dovedností. Jedná se o mimořádně významné období.
Ve 2,5-3 letech začíná dítě skloňovat a časovat, pamatuje si řadu jednoduchých říkadel. Slova ve větě ještě neřadí vždy správně, například: ,,Pes viděl/a já.“ Stačí, když chybné výrazy taktně opravíte: ,,Aha, ty jsi viděl/a pejska.“
Kolem tří let začíná dítě zobecňovat,  zná asi 1000 slov, tvoří krátká souvětí, zatím bez předložek a spojek. Je užitečné vymýšlet hry se slovy, jednoslabičnými (PES) a dvojslabičnými (KOČ-KA), třídit obr.do skupin podle počtu tlesknutí.
HRA- dejte na stůl 2 obrázky, vytleskejte společně nahlas co na nich je, například: mo-tor-ka, pa-nen-ka, dejte dítěti pokyn: ,,Ukaž, na který obrázek myslím, když říkám: ,,PA.“
,,Čtyřleťák“ vyjadřuje většinou své myšlenky jak obsahově, tak formálně přesně. Dokáže poznat a tvořit protiklady (opozita) a rýmy: velký/malý, den/noc, míč/klíč, pes/les. Každodenním hraním se slovy se rychle zdokonalí i v rozlišování homonym či poznáváním1.písmene ve slovech.
Ve 4 letech je klíčové začít u dítěte podporovat fonematický sluch. To je schopnost vnímat rozdíly jednotlivých slabik a hlásek. Pokud jsou špatně vnímány, jsou špatně ,,napodobovány“, čteny i psány. Nedostatky ve fonematickém sluchu se určitě projeví ve výslovnosti, později ve čtení.
Rozvíjením FS stimulujeme u dítěte tzv. předčtenářské dovednosti. Mluvit v předškolním věku o čtenářských dovednostech se může zdát předčasné, ale zdání klame. Současné výzkumy čtení, na 1.stupnni základní školy, ukazují, že výborné čtenáře charakterizuje nejen dobrý jazykový cit a porozumění, ale i kvalitní fonematické schopnosti. S tréninkem je proto nezbytné začít včas. Vývoj řeči a výslovnosti vykazuje velké individuální odlišnosti. U některých dětí se jedná o běh na dlouhou trať. Zejména u dětí s predikcí poruch učení.
           Přirozený rozvoj řeči dítěte podpoříte pravidelným pohybem a rozvojem motoriky.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account