Dobrý den,

– pochopila jsem správně z Vaší odpovědi, že je Vaší škole úplně lhostejné, jak je celodenní nošení roušek a použití dezinfekce pro zdraví dětí škodlivé?
– pochopila jsem správně, že cokoli, jakýkoli rozkaz a pravidla dostanete příkazem od  ministerstva školství a od ministerstva zdravotnictví v této jak nazývá stát ” mimořádné situaci” bude Vaše škola v plném rozsahu dodržovat?
– paní ředitelko nevím, zda je Vám známo, ale jsou školy, kde jsou ředitelé, kteří mají svůj vlastní názor na základě komplexních informací: veřejně přístupných článků o negativních důsledcích rozhodnutí vlády v ekonomice i ve vzdělávání, též jsou články o negativním vlivu těchto takzvaných mimořádných opatřeních vlády, s kterými nesouhlasí  městský soud v Praze a dále existují vědecké články od německých odborníků jaké látky jsou škodlivé a jaké léky je obsahují a vysvětlují proč je větší úmrtnost na covid u starších lidí nad 65 let a lidí, kteří jsou již zdravotně oslabeni díky jiným nemocem, které vyžadují léčbu těmito léky snižující imunitu proti covidu a jiné články o statistice úmrtí a nakažených, též existují články o materiálech z Číny použitých na testování a jak je testování škodlivé a též jsou články o funkčnosti a nefunkčnosti nošení roušek a další ….. Na základě komplexních informací se tito odvážní ředitelé, kterým záleží na zdraví svých dětí i učitelů, rozhodli ve svých školách netrápit děti ani rodiče a ani své učitele ( skupiny lidí, kteří nejsou smrtelně ohroženi covidem, ba naopak), ale zároveň zodpovědně přistupují k ohroženým skupinám (starším a nemocným učitelům nebo žákům s individuálním přístupem) a umožnili výuku bez roušek. Též chápou po logické úvaze, že skupin méně rizikových je ve školách daleko více než skupin rizikových. Také stojí za zmínku případ radních z Přibyslavi, kteří otevřeně dali místní škole doporučení neaplikovat opatření ministerstva.
– článek: Městský soud v Praze toto mimořádné opatření dne 13. 11. 2020 zrušil, a to ke dni 21. 11. 2020, takže dal ministerstvu čas zareagovat a vydat nové mimořádné opatření. Ke zrušení došlo kvůli nedostatečnému odůvodnění mimořádného opatření a soud také uvedl, že mimořádné opatření nezohledňuje možné negativní dopady dlouhodobého nošení roušek např. během školní výuky.

Ministerstvo v reakci na rozsudek vydalo dne 16. 11. 2020 nové mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN, které nejenže nereaguje na výtky soudu a opět je stejně neodůvodněné z hlediska možných negativních dopadů dlouhodobého nošení roušek na zdraví, ale dokonce v něm chybí předchozí výjimka z povinnosti nosit roušku pro žáky 1. stupně základní školy. Na žáky 1. a 2. ročníků základních škol se tedy nově vztahuje zákaz pobytu ve vnitřních prostorech staveb bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jinými slovy tito žáci teď mají povinnost mít roušky po celou dobu výuky, ve třídách i ve společných prostorech. 

– dále nerozumím tomu proč učitelé a žáci v mateřských školkách nemusí dodržovat tato pravidla vlády s rouškou ani dezinfekcí, v čem jsou tito lidé výjimeční oproti mým dětem a Vašim učitelům a doposavad tito lidé z mateřských školek neohrožovali vládní statistiku covidových skreslených vládních čísel, kde se udává každé úmrtí na covid bez doložení konkrétního důkazu?
– pokud se zhorší nyní zdravotní stav mých dětí  nebo vlivem těchto opatření bude v budoucnu doloženo lékařskou zprávou, že došlo díky celodennímu nošení roušek (konkrétní škodlivý vliv na zdraví jsem uvedla ve své žádosti) nebo díky používání dezinfekce s velkým obsahem alkoholu ke konkrétním zdravotním obtížím nebo trvalému onemocnění nebo závislosti ( existuje studie o závislosti lidí způsobenou v dětském věku podáváním látek s obsahem drog nebo alkoholu), chci už nyní vědět, kdo bude za to zodpovědný a koho mám požádat o vyrovnání a kompenzaci za tyto ztráty na zdraví? Asi chápete, že nemocný člověk má omezené možnosti oproti zdravým lidem a já nechci lhostejně přistupovat k budoucnosti svých dětí díky vládním nařízením, která jsou nepodložena konkrétními čísly a přesnou statistikou o úmrtnosti a nakažlivosti mezi lidmi covidem, kterou není možné v dnešní době udělat, protože chybí základní znalosti a chybí konkrétní data ( 17. listopadu 2020 přišlo 15.000 lidí demonstrovat do Prahy bez rozestupů a většina z nich byla bez roušek a přesto do dnešního data se snižuje nákaza covidem mezi lidmi – to je asi podle vlády zázrak:) –  informační aktuální článek z dnešního dne: Každý den se lékaři dozvídají nové informace související s virem a jeho šířením. Zatím víme, že COVID-19 nemusí zpočátku působit žádné příznaky. Inkubační doba viru se pohybuje v rozmezí 2 dnů až 2 týdnů než začnou být patrné příznaky nemoci) K tomuto článku bych ještě dodala, jak může někdo vyvinout účinnou vakcínu  proti nemoci covid, kterou ještě komplexně nezná?  Věřím, že mě jako matka chápete. Není nikdo jiný, kdo by mohl chránit mé děti v této situaci než jenom já a manžel a vzít za to veškerou zodpovědnost už nyní.
– z toho důvodu Vás žádám, abyste mi konkrétně odpověděla na tyto mé dotazy, na které mám jako zákonný zástupce dětí navštěvujících vaše vzdělávací zařízení právo. Děkuji, že chápete mé obavy o zdraví mých dětí a jste si vědoma všech důsledků, které plynou z dodržování takzvaných ” vládních mimořádných opatření”.
– ráda se dostavím na osobní jednání , aby mohla být moje žádost o nesouhlasu s celodenním nošením roušek a používáním škodlivých dezinfekčních látek u mých dětí vyřešena.
S pozdravem a přáním hezkého dne Dagmar Dontová, zákonný zástupce dcery a syna
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account