Zbavte se těchto návyků a užijte si plnohodnotnější život

Nejškodlivější každodenní návyky, které mohou být jedním z důvodů vašeho neštěstí
Okolnosti mohou způsobit, že je náš život nešťastný, o tom není žádných pochyb. Avšak součástí – a zpravidla velkou součástí – všech našich neštěstí bývají naše vlastní názory, chování a zlozvyky.
V tomto článku bych se rád zabýval  sedmi z nejškodlivějších každodenních návyků, které skutečně mohou být součástí příčin způsobujících vaše neštěstí. Pomohu vám najít řešení umožňující zbavit se nepříjemností a minimalizovat výskyt nešťastných okamžiků v vašem životě.

1. Úsilí o dokonalost
Potřebujete k pocitu naprostému štěstí vést ideální život?
Musíte být ze všech nejlepší a vaše výsledky musejí být skvělé, abyste  se mohli cítit zcela šťastni?
Potom dosáhnout štěstí pro vás nebude nijak snadné. Když si ujasníte své vlastní osobité povahové rysy, vede to u vás zpravidla k poklesu sebevědomí – a to i v případě, že jste dosti úspěšný člověk. V důsledku toho vaše „já“ a všechno, co děláte, nikdy nemůže odpovídat výsledku, který byste si přáli – snad s výjimkou případů, kdy se vám podaří něco opravdu zcela a naprosto úžasného.

Jak změnit tento návyk:
Navrhuji rovnou tři způsoby, které mi pomohly zbavit se zbytečného perfekcionismu:

1. Spokojte se s tím, co je dost dobré.
Úsilí o dokonalost zpravidla napomáhá tomu, že načatou věc stejně nedokončíme. Je proto lepší odvést práci nebo cokoli jiného zkrátka velmi dobře. To neznamená, že to máte dělat špatně. Musíte prostě pochopit, že existuje výraz „dost dobře“. Pak dokážete dosáhnout slušných výsledků, s nimiž budete spokojeni.

2. Stanovte si pevný termín.
U každé nové práce si teď stanovuji velmi tvrdý konečný termín. Došel jsem k tomu asi před rokem, když jsem při psaní své druhé elektronické knihy pochopil, že ji prostě nedokážu dokončit a vydat v termínu čistě jen proto, že neustále nacházím materiál, který by do ní bylo možné zařadit. Stanovení deadline je skutečně nejlepší způsob, jak přestat svůj výsledek donekonečna vylepšovat k jakémusi šílenému ideálu.

3. Uvědomte si, co obnášejí vaše mýty o dokonalosti. 
Když jsem si tohle uvědomil, byl to pro mě závažný důvod k vytěsnění perfekcionismu. Připomínám si to pokaždé, když mi v hlavě vyraší myšlenka na dokonalost. Při sledování filmu, při poslechu hudby nebo vyprávění lidí kolem nás se perfekcionismem snadno nakazíme. Působí to všechno tak lákavě, že automaticky chcete to samé. Ve skutečnosti ovšem takové úsilí přináší spoustu trápení a těžkostí. Chce to neztratit soudnost. Zvýšené nároky mohou vést k rozpadu vztahů, ztrátě pracovního místa, k fiasku dlouhodobého projektu. Vždycky na to myslete.

2. Život v moři negativních emocí
Nikdo z nás nedokáže být v takovém moři ostrovem. To, s kým se stýkáme nebo co čteme, závažně ovlivňuje naše city a myšlení. Pokud se poddáváte nějakému negativnímu působení, bude pro vás krajně obtížné stát se šťastným člověkem. Negativní vliv vám bude vnucovat přesvědčení, že život je stejně většinou nešťastný, nebezpečný a plný strachů a omezení. Když si tyhle myšlenky pustíte blízko, začínáte na život pohlížet z jeho záporné stránky.

Jak tento návyk změnit:
Nahraďte negativní vliv nějakým pozitivnějším. Bude to pro vás něco jako znovuobjevení světa. Snažte se trávit více času se sebevědomými, vyrovnanými lidmi. Poslouchejte krásnou hudbu, čtěte knihy a sledujte filmy, které vás přimějí ke smíchu. Začnete o životě smýšlet jinak.
Můžete začít maličkostmi. Zaměřte se například na nějaký optimistický blog, sledujte ho každý den. Nebo při snídani poslouchejte nějakou motivující audioknihu – bude to pro vás lepší než ranní zprávy nebo četba novin.

3. Dlouhodobé prodlévání v minulosti nebo budoucnosti
Neúměrné trávení času myšlenkami na minulost, starými bolestnými vzpomínkami na konflikty, ztracené příležitosti a jiné nepříznivé okamžiky může vašemu současnému životu způsobit těžkou újmu. Stejně tak nekonečné úvahy o možných budoucích nepříjemnostech, dramatické představy o vývoji ve vašem vztahu, o situaci v práci nebo stavu vašeho zdraví mohou vést k vytvoření opravdu děsivého scénáře, který se vám pevně usadí v hlavě.

Pokud člověk nežije přítomností, může mu utéct spousta udivujících událostí. Nutkavé přání být šťastnější zbavuje schopnosti pocítit štěstí přítomného času.

Jak změnit tento návyk:
Samozřejmě, že nemyslet na minulosti nebo na budoucnost není prakticky možné. Je důležité promýšlet si plány na zítřek a třeba i na příští rok – přitom se zpravidla opíráme o minulé zkušenosti. Jenomže ustrnutí u věčné analýzy minulosti anebo nekonečného plánování budoucnosti nám zkracuje skutečně prožitý čas současnosti.

Když píšu tahle slova, chystám si oběd nebo se věnuji nějaké jiné práci, vždycky se zcela soustředím právě na ni a nepouštím si do hlavy nějaké myšlenky na minulost nebo budoucnost.
Pokud se mi začnou vkrádat myšlenky na minulost nebo časy budoucí, pomáhá mi na několik minut se plně koncentrovat na své dýchání, nebo úplně nehybně začít soustředěně pozorovat veškeré, i zcela banální děje, které zrovna probíhají kolem mě. Právě to je cesta ke změně typu myšlení s uvedenými sklony: maximálně se soustředit na přítomnost.

4. Srovnávání sebe sama a svého života s osobami a životy druhých
Jedním z vůbec nejškodlivějších návyků je denodenní srovnání vlastního života s životem jiných lidí. Porovnáváte automobily, domy, pracovní místa, obuv, peníze, vztahy, sociální situaci a spoustu jiných věcí. Ve výsledku je vaše sebevědomí na sklonku dne na mizivé úrovni a přetékáte negativními pocity a emocemi.

Jak změnit tento zlozvyk:
Nahraďte tento ničivý zvyk dvěma jinými:

1. Srovnávejte sebe se sebou.
Místo toho, abyste se srovnávali s jinými, vytvořte si návyk srovnávání sebe sama se sebou samým. Všímejte si svého růstu, toho, co se vám povedlo, v čem jste byli fakt dobří. Odhadujte, nakolik už jste se přiblížili cíli. Tento návyk má navíc zvláštní výhodu: při pozorování vlastních změn a zdokonalování si bezděky vypracujete schopnost být vděčný, cenit si a být hodný sám k sobě. Když věnujete pozornost vlastním úspěchům, vymizí potřeba přemýšlet nad úspěchy jiných.

2. Buďte laskaví.
Z vlastní zkušenosti vím, že způsob, jakým se chováte a jaký vztah máte k lidem kolem sebe, velmi silně ovlivňuje vaše chování k sobě samým a také mínění, které o sobě máte. Čím více soudíte a kritizujete ostatní, tím více budete soudit a kritizovat sebe sama (téměř na podvědomé úrovni). Buďte k lidem laskaví a pomáhejte jim a uvidíte, s jakou vlídností a láskou začnete vnímat sami sebe. Věnujte pozornost tomu kladnému ve vás i v lidech okolo. Važte si toho. Jenom tak nabudete harmonie se sebou samým i s lidmi okolo vás.

Pamatujte si, že v téhle záležitosti nemůžete vyhrát, dokud nepřestanete se srovnáváním. Musíte si uvědomit, že ať se dostanete jak chcete vysoko, vždycky najdete někoho, kdo má víc než vy a kdo je ještě lepší.

5. Zaměření na negativní životní okamžiky
Zdůrazněné vnímání záporných aspektů života vás vždycky přivede jen k tomu, že budete cítit vnitřní nespokojenost. Nejen že vám to zkazí náladu, ale také to ovlivní lidi vedle vás.

Jak změnit tento návyk:
S trochou mazanosti můžeme tento zvyk odstranit. Vše, čeho je k tomu třeba, je vytěsnění perfekcionismu. Musíte si zkrátka přiznat, že věci i události mají své různorodné stránky – kladné i záporné. Myslet si, že všechno má a může být jen ideální, je samozřejmě hloupost. Když budete věci i události brát takové, jaké jsou, dokážete se zbavit všeho negativního. Nedovolíte, aby se vám negativa nakupila a pevně uhnízdila v mysli.

Další důležitou podmínkou likvidace tohoto návyku je konstruktivní přístup. Místo abyste žili s nepřetržitými stížnostmi na všechno to záporné, co vás obklopuje, zkuste si položit následující otázky:

Jak můžu tuhle nepříjemnou chvíli přetvořit v něco kladného a užitečného?
Jak můžu já vyřešit tenhle problém?

Pokud narazím na to, že řešení problému má alternativní variantu, nevzrušuje mě, jak bude okolí reagovat na moje jednání. Nakonec zpravidla pochopíte, že prvopočáteční problém pro vás přestal vůbec jako takový existovat.

6. Životní omezení vznikající na základě vašeho přesvědčení, že svět se točí kolem vás
Pokud máte zato, že svět se točí kolem vás, omezujete sami sebe. Záleží vám na tom, co řeknou nebo si pomyslí jiní, když  uděláte něco nového, co se vymyká dosavadním standardům. Sami sobě tak vymezujete jisté životní hranice. Jak?

Nepustíte se do objevování něčeho pro vás nového, svérázného. Pomyslíte si, že negativní a kritická hodnocení, jimiž jste obklopeni, jsou oprávněná (i když ve skutečnosti problém není ve vás nebo ve vašem jednání, ale v člověku, který o vás špatně smýšlí nebo mluví). Pro svou vlastní ostýchavost jsem i já často zakládal svoje jednání na obecném mínění, kterému bylo těžké odolávat.

Jak změnit tento návyk:

1. Pochopte, že lidi nijak zvlášť nezajímá, co děláte.
Mají spoustu vlastních starostí, na které myslí v první řadě. Možná se vám zdá, že taková lhostejnost zmenšuje váš význam v jejich očích. Ale podívejte se na věc i z druhé strany: dává vám to přece svobodu jednání, možnost volně realizovat své nápady.

2. Soustřeďte se na vnější svět.
Místo věčného přemítání o tom, co si o vás kdo může myslet, věnujte pozornost lidem kolem sebe, naučte se jim naslouchat a pomáhat jim. To vám podstatně zvedne sebevědomí.

 7. Životní komplikace
Život dokáže být dost složitý. Mohou v nás vznikat pocity napětí a neštěstí. Jenomže většinu z nich vytváříme sami. Svět skutečně může být složitější, to však neznamená, že bychom si nedokázali vytvořit návyky, které nám život podstatně ulehčí.

Jak změnit tento návyk:
Životní komplikace mohou být vytvářeny nepřeberným množstvím zvyků. Chci vám nabídnout několik alternativ k těm nejrozšířenějším:

1. Rozdělení sil a soustředění pozornosti na jednu věc denně.
Opravdu komplikující zlozvyk rozptylování sil jsem nahradil věnováním pozornosti jedné věci v jeden den. Sestavil jsem si k tomu seznam 2-3 nejdůležitějších bodů a z nich jsem jeden označil jako cíl ze všech nejdůležitější.

2. Přechovávat jen to nezbytné.
Vytvořil jsem si pravidlo, podle kterého se občas sám sebe zeptám: bylo mi tohle k něčemu během uplynulého roku? Pokud ne, s lehkostí se nepotřebné věci zbavím.

3. Řešení vztahových problémů.
Číst myšlenky je nemožné. A právě proto se ptejte a víc rozmlouvejte. Umožní vám to vyhnout se v maximální míře konfliktům, nedorozuměním, negativním pocitům, ztrátám času a sil.

4. Kontrola pošty v rozumné časové míře.
Hospodařím s časem i svou energií, proto došlou poštu kontroluji jen jedenkrát denně. Na dopisy odpovídám krátce a snažím se přitom nepřevýšit limit pěti vět.

5. Naučte se zacházet s napětím a problémy.
Když vám v hlavě krouží negativní myšlenky z minulosti nebo o budoucnosti, soustřeďte se na hloubku svého dechu. Je důležité zhluboka dýchat nejméně dvě minuty. Uklidní vám to myšlení, uvolní svalstvo. Po takovém krátkém cvičení se znovu dokážete soustředit na práci, kterou jste dělali před tím.

Zdroj foto:Pixabay.com

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account