Starověké a novodobé Olympijské hry

Historie

Starověké hry
> Nemejské hry– konaly se v severní části dnešního Řecka, pravidelně od roku 573 př. n. l.
– konané na počest hrdiny Hérakla
– běh, zápas, pentatlon, a jiné soutěže
> Istmické hry – ve starověkém Řecku, pořádány jako sportovní a umělecké hry od roku 582 př. n. l.
– korinstký Isthm
– na počest boha Poseidóna
> Pýttijské hry – staročeské slavnosti konané na počest boha Apollóna při jeho svatyni v Delfách
– vždy začátkem září ve 3. roce každé olympiády
– soutěžilo se v múzicko- sportovních disciplínách

Antické olympijské hry
První dochované zprávy: Olympie 776 př. n. l.
Konaly se v srpnu nebo září k poctě boha Dia

disciplína – Běh na jeden stadion (192, 27m)

Nejdříve trvaly jeden den, posléze pět dní
Začátek a konec symbolizovalo zapálení a zhašení olympijského ohně
Disciplíny: běh; skok daleký; hod diskem; hod oštěpem; zápas
– celospolečenské oslavy na počest bohů, úrody, vítězství v boji
– v době her se zastavil pracovní život, všichni sledovali hry
– sportovci se připravovali v tréninkových centrech a absolvovali tréninkové cykly, dodržovali životosprávu, procházeli lékařskou prohlídku, měli masáže i rehabilitace
– vítěz her byl měsíc oslavován, odproštěn od daní na nějaký čas a dostal nějaký majetek, byl velmi váženým občanem

Novodobé olympijské hry
Zakladatel: Piere de Coubertin – francouzský pedagog a historik
– rostoucí mezinárodní zájem o starověké olympijské hry, podporovaný tehdejšími archeologickými nálezy v Olympii přiměl lidi k vytvoření plánu na oživení her.
1. letní olympijské hry: 1896 Athény
1. zimní olympijské hry: 1924 Chamonix

Charakteristika
Olympijské hry jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v mnoha různých disciplínách a sportech, za účasti sportovců z celého světa, které se pořádají jednou za čtyři roky (toto období mezi jednotlivými hrami se nazývá “olympiáda”).
Svého předchůdce a vzor mají v antických olympijských hrách, konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle pověsti Hérakles.

Olympijské myšlenky
– Piere de Coubertin ji zformuloval ve svém díle „Antický ideál krásy a duchovní dokonalosti“
Kalokaghatia= ideál krásy těla a duše
Ekecheiría= posvátný mír
-slavnostní obřady při zahájení antických olympijských her ožívají v nové formě při dnešních OH obohaceny o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace, o požadavek demokracie a internacionalismu. Dnešní olympijská myšlenka je v podstatě vyjádřena v základním článku Olympijské charty. Antické olympijské hry avšak byly méně idealistické.
– antický ideál tělesné a duševní krásy člověka, symbol světového míru a lidské rovnoprávnosti.

Olympijské ideály
– vznešené ideály. V mottu novodobých olympijských her, jež se přisuzuje Coubertinovi, se totiž říká: „To nejdůležitější na olympijských hrách není vyhrát, ale zúčastnit se. . . . Hlavní věc není dobýt vítězství, ale čestně zápolit.“
Coubertin byl přesvědčen, že zdravým soutěžením by si mohli lidé vytvářet kvalitní charakter a zlepšovat zdravý úsudek a mohlo by to podporovat poctivé jednání. Baron dokonce mluvil o sportu jako o určitém druhu náboženství. Domníval se, že olympiáda může lidi naučit, aby žili v míru.
V roce 1937, kdy Coubertin zemřel, však všechny naděje v tomto směru pohasly. Již jednou se kvůli první světové válce hry nekonaly a v době Coubertinovy smrti se napětí ve světě stupňovalo k dalšímu velkému konfliktu. Dnes jsou však olympijské ideály v daleko hlubší krizi. Proč?
 
FAKTA O OLYMPIÁDĚ
 Olympijský symbol se skládá z pěti kruhů, které představují africký, asijský, australský, evropský a americký kontinent. Jsou spojeny a tím symbolizují sportovní přátelství všech lidí.
 Olympijské motto je Citius, Altius, Fortius — latinsky „rychleji, výše, silněji“. Jeden francouzský pedagog razil jinou možnost překladu, totiž „hbitěji, výše, silněji“.
 Olympijský oheň — při starověkých hrách hořel na Diově oltáři. Pochodeň s ohněm je v dnešní době zapalována na Olympii slunečními paprsky a pak je přenesena do místa konání her.
 Olympijská tradice je stará několik tisíciletí. Podle záznamu se první olympijské hry konaly v roce 776 př. n. l., ale mnozí lidé říkají, že vznikly nejméně o pět století dříve.

Toto je jedna moje maturitní otázka z Management a margeting
Kdyby někdo měl zájem o zaslání dalších vypracovaných otázek, ať dá vědět, ráda pošlu. Mám otázky z Češtiny, Angličtiny, Ekonomiky, Účetnictví, Management a Marketing:-**heart*

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account