Tak máme za sebou Velikonoce, čeká nás krátký týden a už za 4 dny znovu volno. Je to určitě důvod k radosti. Ale než hodím Velikonoce za hlavu, chtěla bych se zamyslet nad tím, co nám tyhle svátky dneska přinášejí a přinesly letos mně.
 
Trochu jsem se “pohrabala” v historických faktech, i když nejsem historik, jsem analytik a miluju čtení mezi řádky a souvislosti na první pohled neviditelné *heart**psss*:-D.
V E L I K O N O C E
Slavíte Vy smrt někoho? Já ne! Zásadně je mi to proti srsti! Jako lektor yogy se snažím neubližovat dalším bytostem a teď tu mám slavit ukřižování?
Oběť za naše hříchy lidstva říká církev? Blbost!
Ježíš a i Buddha byli těmi, kteří šířili absolutní lásku ke všemu živému. Byli těmi, kteří vystupovali proti oběťním rituálům (židů, římanů, pohanů). Byli oba těmi, kteří poňoukali k lásce mezi lidmi. Kritizovali ty, u kterých přes jejich vzdělání, postavení, duchovní rozvinutost rozpoznali nezpracované EGO. Právě pro EGO farizejů byl Ježíš ukřižován. Je nejjednodušší umlčet ty, kteří nám ukazují, že bychom měli jít dál ve vývoji. 
Z toho vyplývá Velikonoce = svátky lásky a nového života. Tomu podle mě odpovídá i “vzkříšení” ze soboty na neděli.
A to je poselství, které nesou velikonoce. Poselství lásky, rozpuku všeho nového, mladého. Napravení a obnovení starého, zahojení ran. To bychom měli slavit. A věřím, že díky skeptickému přístupu k dnešní církvi už i v Čechách slavíme.
 
Pár srovnání mezi láskyplnými učeními, nad kterými jsem o Velikonocícho hloubala – Buddhy a Ježíše.

Buddha, Osmidílná ušlechtilá stezka k osvobození – rozvoj morálky:

Pravá řeč – úcta k pravdě, bez lži, nenávisti, …
Pravé jednání – jednat s úctou k životu, vztahům i majetku, nezabíjet, nekrást, nedopouštět se nesprávného sexuálního chování
Pravý způsob života – týkající se našeho života a morálním postojům ve společnosti, (vyvarovat se obchodu se zbraněmi, lidskými bytostmi, jedy, alkoholem, drogami a masem) – jíst či nejíst maso je na každém, ale buddhista by s ním neměl obchodovat.
 

Ježíšovo desatero

V jednoho Boha věřiti budeš.
Nevezmeš jména Božího nadarmo.
Pomni, abys den sváteční světil.
Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
Nepožádáš manželky bližního svého.
Aniž požádáš statku jeho.

Vidíte ty paraely? Navíc oba hlásají absolutní lásku k sobě, druhým a všemu živému. Co takhle, když oba jsou tatáž duše? Co takhle, když se Buddha v Kristově době znovu inkarnoval na svět, aby mu znovu pomohl se posunout k lásce?

 
Přidávám pár otázek, na které jsem hledala odpovědi a našla, možná ne důkazy pro “světský soud”, ale pro moje srdce určitě.

  Jak to, že Ježíš po vzkříšení s učedníky jedl?
  Proč Ježíš mluvil o těle jako o chrámu, které lze postavit za 3 dny? Co když je vzkříšení právě důkazem obrovské moci našeho vědomí, meditace a sebeuzdravovacích schopností?
  Jak to, že se tělo Ježíše v hrobce po ukřižování nenašlo?
  Jak to, že najdete důkazy o osobě, která odpovídá Ježišovi v letech po ukřižování v Indii a Tibetu?
  Jak to, že v Indii je hrobka postavená podle pravidel židovského a křesťanského pohřbívání a přitom skrývá muslimského učence? Jak to, že tento učenec zemřel dlouho před tím, než vzniklo muslimské náboženství?
  Jak to, že Ježíš zemřel na kříži po 3 nebo 6ti hodinách ačkoli běžně taková smrt trvá daleko delší dobu?
  Jak to, že když vědci byli připraveni vzít vzorky DNA z hrobky v Indii, vypukla v oblasti nestabilita a rozpoutala se “válka” proti terorismu, která znemožnila objevy potvrdit?
  Proč ve stejné oblasti jsou ničeny sochy a památky připomínající Buddhu? Proč nemáme vidět a vnímat energii, kterou Buddha a jeho sochy přinášejí? Proč nemáme vnímat lásku, která přesahuje vše?

Trochu moc otázek, které nemají odpovědi. Ale mají velkou MOC, moc pochopit a vědět. Tak se ptejme dál. Otázky jsou motorem poznání, pochopení a otevření vědomí, nalezení pravdy a lásky. Lásky jako poselství jara a Velikonoc.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account