Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která ovlivnila můj vztah k enneagramu. Dva tisíce let starý systém, který je pružný, ohebný a jen máloco jiného, jestli něco takového vůbec je, dokáže obsáhnout lidskou psychiku, její reakce a typy, obsáhleji než právě enneagram.
Po celá staletí byl využíván duchovními mistry.
A přitom jeho základem, řekla bych, je čistá logika.
Autoři shrnou základy…*heart*
Kniha nezklame v tom, že autoři tu velmi umně shrnou základy všech devíti typů osobnosti. V čem jsou silné i slabé stránky každého typu. Přidají různé symboliky, barvy, osobnosti, archetypy, které se podobají tomu, co prožívají tito lidé, nebo dávají ještě přesnější příklady, jak pracuje jejich mysl, ale i instinktivní a intuitivní chování v závislosti na typu psychického naladění, či snad dokonce zrození. Snad proto, že jsou oba autoři duchovní (františkánská církev a evangelická), je i pojetí bráno tímto směrem, máme možnost se dotknout „vykoupení“, čili tu jsou i způsoby a rady pro to, jak si poradit s těmi slabinami, jak je třeba i využít coby silné stránky své osobnosti.
Musím říci, že je to velmi dobré zpracování s ohledem na původ a víru autorů, přesto se dokázali povznést a vnést do svých slov lidskost, a právě tu čistou logiku, která tím činí i jejich víru možná do jisté míry více hodnou porozumění. Ale stále tu je v hlavní roli enneagram.
Je až s podivem, jak široká je lidská duše, a chvílemi mi to přijde propracovanější mnohem víc než třeba astrologické základy.
Závěrem?
Potěší se ten, kdo se zajímá o víru, archetypy, svaté osobnosti, protože tu je na ně pohlédnuto trošku jinak, trošku lidštěji, logičtěji a spojení s enneagramem je bezesporu zajímavé.
Realisticky a prakticky ladění lidé tu najdou prostý enneagram pohlédnutý trošku jinými směry, můžete to vzít třeba jako zamyšlení se nad částmi z bible v tomto úhlu pohledu. Jako příklady k rozvíjení vlastních úvah.
A pro mne nejdůležitější výhoda enneagramu obecně je jeho logika, jeho plynulé souvislosti, které dokáží pomoci pochopit, proč se v jednotlivých zátěžových (ale i šťastných) situacích jeden člověk chová tak, a druhý jinak. Na jakých základech stojí tyto různé reakce různých lidí. Pochopit příčiny a následky. Kořeny a rozvrstvené větve našich životů. Každý roste tak, jak je formován.
Enneagram je prostě fascinující a doporučuji nejen tuto, ale i další knihy na toto téma, protože každá přinese nové a doplňující informace.
Třeba toto…
 „Německá spisovatelka Luise Rinserová, žijící přes 30 let v Itálii, se chopila rozlišování lidí podle Ericha Fromma na „biofily“ (zamilované do života) a „nekrofily“ (zamilované do smrti) a přiřadila italskou mentalitu k první skupině, německou mentalitu pak ke skupině druhé: „Německo je zemí mužů, zemí otců, kde mužské a muž má nadvládu. Německo je to, co se dá nazvat Animus země; naproti tomu Itálie je Anima země, země ženských kvalit, země Madony, křesťanského mateřského božství. Pro mě je Německo otčinou, ale Itálie se mi stala matčinou…“
Námětů k zamyšlení tu je opravdu mnoho…
O autorech:
Richard Rohr v roce 1961 vstoupil do františkánského řádu, kde vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Dnes je mezinárodně uznávaný autor, kazatel a vedoucí exercicií, zakladatel Centra to akci a kontemplaci v Novém Mexiku. Je znám díky audionahrávkám a videím, která vydává už od sedmdesátých let.
Andreas Ebert se narodil v roce 1952 ve východní části Berlína a vystudoval evangelickou teologii, je také kněz a věnuje se překladům, psaní textů a knih.
Vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2018

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account