101

 
O důležitosti slov jsem už psala v předchozím článku. Teď se zaměřím na důležitost návyků.
Nejdříve si ale řekneme něco o tom, jak návyky vznikají.
 
Člověk se během života setkává s různými situacemi a mozek si vše důkladně zaznamenává. A zaznamenává vše, i vaše pocity, vůně … Prostě vše. V hierarchii uvažování mozku má situace, která má větší emoční základ přednost před informací, která má slabší emoční základ, slabší pocit. Tak je to prostě dáno. Nevýhod je, že mozek neřeší, zda je daný pocit kladný, či záporný. Neřeší, zda se nám to líbí nebo ne. Pro mozek je důležité, že spojí POCIT s MYŠLENKOU a nějakým způsobem ji oznámkuje. Pokud se s danou situací znovu setká, tak ji řeší přesně tak, jak si to mozek uložil, A navíc tím dané spojení získává vyšší známku a tato myšlenka je pak upřednostňována. Čím častěji mozek danou myšlenku použije, tím se zvyšuje její důležitost a taky pravděpodobnost, že ji mozek znovu použije. A tím nám vzniká návyk.
A pak jen stačí, aby se někde z našeho nitra vystoupil nějaký pocit a spustí se automaticky zaběhlý způsob myšlení. A ten vede zase ke stejnému chování a tím ke stejnému výsledku. PROTO JE DŮLEŽITÉ VNÍMAT SVÉ POCITY.
 
Takže, návyky můžeme změnit tak, že začneme měnit naše pocity. Když nedojde ke spojení daného pocitu s návykem, tak můžeme danou situaci změnit. Tahle jednoduchá záměna se může provést pomocí změnových technik.
 
Když totiž změníte pocity, změníte způsob myšlení, a hlavně změníte výsledek.
 
Všeobecně platí následující rovnice:
 
SITUACE → POCIT  → MYŠLENKA → ZPŮSOB CHOVÁNÍ →VÝSLEDEK
 
A TOHO MŮŽETE DOSÁHNOUT JEDNODUCHOU ZMĚNOU

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account