V další části slovníčku z 5. lekce si můžete zopakovat, procvičit či naučit nové výrazy, zaměřené především na aktivity, spojené s jídlem a různé časové údaje. Nakonec si můžete všechna slovíčka poslechnout ve ZVUKOVÉM SLOVNÍKU, umístěném na konci textu. 

 
SLOVNÍČEK – 5. LEKCE / 2. část:

   cook[kʊk] – vařit; kuchař/kuchařka
   kitchen [ˈkɪtʃɪn] – kuchyně
   soup [suːp] – polévka
   pizza [ˈpiːtsə] – pizza        
   make breakfast[meɪk brekfəst] – vařit/uvařit/udělat snídani
   HAVE BREAKFAST [hæv brekfəst] – SNÍDAT
   make lunch [meɪk lʌntʃ] – vařit/uvařit/udělat oběd
   HAVE LUNCH [hæv lʌntʃ] – OBĚDVAT
   make tea [meɪk tiː] – udělat čaj, svačinu /odpolední svačinu/
   HAVE TEA [hævti:] – SVAČIT
   make dinner [meɪk dɪnə] – vařit/uvařit/udělat večeři
   HAVE DINNER [hæv dɪnə] – VEČEŘET
   cinema [ˈsɪnəmə] – kino
   theatre (UK) [ˈθɪətə], theater (US) [ˈθɪətər] – divadlo
   actor [ˈæktə] – herec
   actress [ˈæktris] – herečka
   post office [pəʊst ˈɒfɪs] – pošta (úřad, budova)
   park [pɑːk] – park, městské sady
   river [ˈrɪvə] – řeka
   TONIGHT [təˈnaɪt] – dnes večer, dnes v noci
   in the morning [in ðəˈmɔːnɪŋ] – ráno (tj. v průběhu rána)
   in the afternoon [in ðɪ:ˈɑːftənuːn] – odpoledne (tj. v průběhu odpoledne)
   in the evening [in ðɪ:ˈiːvnɪŋ] – večer (tj. v průběhu večera)
   in the night [in ðəˈnaɪt] – v noci (tj. v průběhu noci)
   yesterday [ˈjestdeɪ] – včera
   tomorrow [təˈmɒrəʊ] – zítra
   now [naʊ] – teď, nyní
   o’clock [əˈklɒk] – (celá) hodina
   It is five o’clock. – Je pět hodin.
   at [æt] – v, u (míněno „bodově“)
   at five o’clock – v pět hodin
   week [wiːk] – týden
   on Monday [ɒn mʌndeɪ] – v pondělí
   on Tuesday [ɒn tjuːzdeɪ] – v úterý
   on Wednesday [ɒn wenzdeɪ] – ve středu
   on Thursday [ɒn θɜːzdeɪ] – ve čtvrtek
   on Friday [ˈɒn fraɪdeɪ] – v pátek
   on Saturday [ɒn sætədeɪ] – v sobotu
   on Sunday [ɒn sʌndeɪ] – v neděli 
 
ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:
Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst – a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného – zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

 ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK – 5. lekce – 2. část – ZDE
 
Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny – číst, psát a dorozumět se… Chce to překonat lenost a studovat pravidelně. Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 
 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém kurzu anglictinajasne.cz s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na anglictinajasne.cz, napište “ZENYSRO50” – a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete. *wine*

Hodně štěstí při studiu! 😎

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account