V druhé části slovníku ze 4. lekce se budeme zabývat pozdravy, odpověďmi na pozdravy, frázemi při setkání a obecnou slovní zásobou.

Dole pod slovníčkem opět najdete odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna tato slova poslechnout.
 
SLOVNÍČEK – 4. LEKCE / 2. část: 

   GREETINGS [ˈgriːtɪŋs] – POZDRAVY
   good morning [gʊd ˈmɔːnɪŋ] – dobré ráno (dopoledne, do 12:00)
   good afternoon [gʊd ˌɑːftəˈnuːn] – dobré odpoledne (od 12:00)
   good evening [gʊd ˈiːvnɪŋ] – dobrý večer
   good night [gʊd naɪt] – dobrou noc
   goodbye [ˌgʊdˈbaɪ] – nashledanou
   bye [baɪ] (hovorovější) – nashle, ahoj (při loučení)
   introduce[ˌɪntrəˈdjuːs] – představit (koho komu)
   let [let] – nechat, dovolit (komu co)
   Let me introduce… [let mi:ˌɪntrəˈdjuːs] – Představím vám… Dovolte mi představit vám… /doslova: Nechte mě představit/
   meet [miːt] – setkat se, seznámit se
   (I’m) pleased to meet you. [pliːzd] – Jsem potěšený, že se s vámi setkávám. /doslova: Já jsem potěšený setkat se s vámi./
   (It is) nice to meet you. – Těší mě, že se s vámi setkávám.
   great [greɪt] – skvělý, bezvadný
   perfect [ˈpɜːfɪkt] – perfektní
   all right [ɔːlraɪt] – v pořádku, v pohodě
   well [wel] – dobře; zdravotně dobrý, v pořádku (zdravotně)
   so [səʊ] – tak
   so so [ˈsəʊsəʊ] – jakž takž, nic moc, tak tak
   yeah [jeə] – jo (přitakání, souhlas)
   phone number [fəʊn ˈnʌmbə] – telefonní číslo
   phone [fəʊn] – telefon
   address [əˈdres] – adresa
   company [ˈkʌmpənɪ] – firma, společnost
   money [ˈmʌnɪ] – peníze
   passport [ˈpɑːspɔːt] – pas (cestovní doklad)
   free [friː] – volný, neomezený
   time [taɪm] – čas
   room [rʊ:m] – pokoj, místnost
   party [ˈpɑːtɪ] – večírek, mejdan
   gift [gɪft] – dar, dárek
   computer [kəmˈpjuːtə] – počítač
   game [geɪm] – hra
   head [hed] – hlava
   hair [heə] – vlasy, srst
   tail [teɪl] – ocas, oháňka
   shape [ʃeɪp] – tvar
   UP [ʌp] – nahoru
   DOWN [daʊn] – dolů
   back [bæk] – zpět
   Stand up, please. [stænd ʌp pli:z] – Vstaň/vstaňte, prosím.
   Sit down, please. [sɪt daʊn pli:z] – Sedni si/sedněte si, prosím. 

 
ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:
Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst – a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného – zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK – 4. lekce – 2. část – ZDE
 

Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny – číst, psát a dorozumět se… Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 

 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém kurzu anglictinajasne.cz s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na anglictinajasne.cz, napište “ZENYSRO50” – a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete. *wine*

Hodně štěstí při studiu! 😎

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account