Pěstujte své kořeny a nikdy nedovolte, aby vaše království upadalo tak, jak se to stalo Říši římské. 
Z takových dějin se neučte, ale poučte se z toho. Ciťte se v této zemi stále jako kdyby to bylo království. Prožívejte ji jako království. MILUJTE A CTĚTE JI JAKO KRÁLOVSTVÍ. 

A pěstujte ve svých dětech RADOST Z ČESKÉHO PŮVODU. Pěstujte v nich HRDOST A LÁSKU K ZEMI ČESKÉ

Možná, že vzhlížíte k mé koruně, k mému majestátu, ale to k čemu máte vzhlížet je PŮDA po níž chodíte, to je to království. Vy jste království mé země a mé království je tvořeno tímto lidem. 

Na to nikdy žádný panovník nesmí zapomenout. A proto přeji všem co dnes ŘÍDÍ TUTO ZEM, aby ji VNÍMALI A CÍTILI TAKÉ JAKO KRÁLOVSTVÍ – jehož koruna a sůl jsou lid této země. Chleba a plášť to je HRDOST ČECHŮ.
To je soudržnost a pospolitost tohoto národa. 
Vraťte se ke svým kořenům, nikdy je neopusťte 

—————-
Tento projev Karla IV. jsem z energetického pole četla v květnu 2016 …..
A dnes, čase volby prezidenta České republiky, jej znovu sdílím a posílám mezi vás. Kéž pozvedne vědomí, otevře svědomí a srdce rozzáří…

S LÁSKOU K ZEMI ČESKÉ PRO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ

Světla 

www.svetlahoreni.cz

© Světla Hoření 2018

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account