Metamorfika pomáhá překonávat stíny minulosti a přijmout radost přítomnosti

UVOLNĚTE A PROMĚŇTE SVÉ STARÉ PROGRAMY NA NOVÉ…téma, které zajímá spoustu ŽEN v rámci neustále TRANSFORMACE, která se ve světě děje….

METAMORFIKA JE VE SVÉM PRINCIPU VĚDOMÁ PRÁCE SE SVĚTLEM, s energií kosmického (božského) světla…

Kořeny tohoto druhu práce s vědomím nalezneme již u starých Egypťanů, kteří se „světelnou energií“ pracovali již od pradávna. Byli velmi uvědomělou vyvinutou kulturou. Prováděli práci se světelnou energií na nohou a na dalších místech reflexních zón páteře na těle a snažili se tak vnést staré a překonané životní vzorce do vědomí a přeměnit je. Vzývali slunce a využívali ke své práci jeho světelnou energii a sílu. Byly pokrývky jejich hlav uzpůsobeny tak, aby na ně dopadalo co možná nejvíce slunečního světla. Tyto klobouky byly směrem nahoru otevřené, aby sluneční světlo mohlo proniknout až k hlavě. Tímto způsobem mohla být sluneční energie zachycena a svázána do paprsků. Přes svou temenní čakru směřovali sluneční, respektive světelnou energii, společně s informací s ní spojenou, skrze svá těla, aby ji nakonec předali prostřednictvím svých rukou, které přikládali buď na nohy či na jiné části těla, další osobě. Pomocí této energie tak dokázali rozpustit energetické bloky v lidském organizmu a harmonizovat jej. Metodu práce se světlem používali k léčení a k rozšiřování vlastního vědomí.

Co se při masáži děje?
Princip práce se světlem tak, jak ji provozovali staří Egypťané, je i dnes základním principem této práce s vědomím. 
Lidský organizmus bez jakýchkoliv bloků je jasný a vyzařuje průsvitné pulzující světlo. Objeví-li se v lidském těle emocionální či psychické bloky, jsou určitá místa zanesena negativními zkušenostmi a pocity. Taková místa jsou spíše tmavá a tělu vlastní vitální energie již nemůže plynně proudit.

Působením světla na nohou a dalších reflexních zónách páteře, zprostředkovaným doteky toho, kdo Metamorfiku aplikuje, začne síla světla rozpouštět a uvolňovat zanesená a zatuhlá místa, kde jsou uloženy negativní zkušenosti. Energetické bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou organizmus opustit.
Během procedury tak klient může prožít dávno potlačené pocity. Vynoří se kupříkladu myšlenka: „Matka byla přetížená,“ embryo pocítí matčino přílišné zatížení tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní. Náhle je jasné, proč klienta tento pocit neustále přepadá, i když vnější okolnosti v současnosti ani zdaleka nejsou natolik stresující, aby takový pocit vyvolaly.

Je možné, že během procedury se tyto vzpomínky uvolní a klient se rozpláče nebo pocítí strach. Často takové zablokované zkušenosti z minulosti vstupují v následujících dnech do vědomí ve snech nebo bývá klient po dobu několika dnů zmatený, aniž by dokázal říci proč. Jedná se ale jen o přechodný stav a po týdnu se dostaví osvobozující výsledek masáže. Klient vše prožívá jako zmatenost a nesoustředěnost, protože jeho buněčné struktury se nově uspořádávají a mění se směrem k zdravější a plynulejší aktivitě. Je-li transformace příslušného tématu uzavřena, dojde na místě zablokované zatuhlé energie k proudění. Rozvinou se jak lehkost, tak i pozitivní vlastnosti dané oblasti. Vyjasní se a nastoupí harmonický životní pocit, který se, podle druhu oblasti, může projevovat jako radost, láska, síla či jako určité uzemnění a vystředění. Negativní vlivy prenatálního období se v organizmu postupně rozpouštějí a probíhá transformační proces. Na jeho konci klient pociťuje úlevu a očištění od stop své minulosti.

Negativní životní vzorce se svým omezeným rámcem konání, negativní programy, které klienta nenechají svobodně se rozhodnout, jak se má v té či oné životní situaci zachovat či jak na ni má odpovědět, ustupují větší svobodě jednání. Nyní je klientovi umožněno získat docela jiné, nové, dosud nepoznané zkušenosti.

Příklad
Člověk naprogramovaný prenatálními vlivy v jejich důsledku často zažívá od svého okolí odmítnutí nebo pocit, že není přijímán a milován. Když se uvolní blok v této oblasti, jeho srdce se otevře a on náhle nalézá lidi, kteří ho milují a přijímají takového, jaký je. Jeho srdce se nyní může otevřít lásce a prožívat radost s ní spojenou. Nádherná zkušenost, kterou mu ale kvůli jeho blokujícím vzorcům nebylo dříve umožněno zažít. 

Více zde: http://www.libusejankujova.cz/terapi/jak-nas-ovlivnuje2/

Zdroj foto:Pixabay.com

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account