145

Velikonoce dnes mnoho lidí vnímá jen jako dny volna a koledu, jejich skutečný význam se pozvolna vytratil. Jedná se přitom o nejvýznamnější křesťanské svátky, ke kterým se pojí také velké množství tradic.
Velikonoce jsou svátky pohyblivé, slaví se vždy v neděli po prvním jarním úplňku a předchází jim čtyřicetidenní půst. Postní doba začíná Popeleční středou a měla lidem každoročně připomínat Kristovo utrpení. Každá ze šesti neděl tohoto období má své označení spojené s určitou symbolikou.
1. neděle postní
První neděle postní se nazývá černá, liščí či pučálka. Každé z těchto označení má své opodstatnění. Černá je odvozena od skutečnosti, že se ženy v tento den oblékaly do černých šatů. V některých oblastech nazývaly tuto neděli Liščí, neboť maminky v noci tajně pekly preclíky, které navlékly na vrbové proutky a zavěsily na stromy v zahradě. Dětem ráno řekly, že tudy běžela liška a nadělila jim je. Třetí označení, Pučálka, bylo odvozeno od tradičního pokrmu z naklíčeného hrachu.
2. neděle postní
Druhá neděle postní bývá označována jako Pražná. Své pojmenování získala podle dalšího tradičního postního pokrmu tzv. pražmy. Jedná se o upražená obilná zrna, ze kterých se také připravovala polévka “praženka”.
3. neděle postní
Třetí neděle postní je známá jako Kýchavná a opravdu své označení získala po kýchání. Traduje se, že kolikrát kdo kýchl o této neděli, tolik roků byl ještě živ.
4. neděle postní
Čtvrtá neděle postní neboli Družebná. Její název vychází pravděpodobně ze zvyku, kdy ženich chodíval s družbou do domu, kam se chystal na námluvy. Neděle je také někdy označována jako Středopostní (tvořila pomyslný střed půstu), nebo Růžová (Růžebná) podle barvy bohoslužebných rouch a také proto, že se v tento den světí v Římě zlatá růže.
5. neděle postní
Pátá neděle postní, zvaná též Smrtná, bývala dnem, kdy lidé vynášeli ze vsi slaměnou smrt (Mořenu, Mařenu, Morenu), symbol zimy. Šlo o figurínu oděnou do ženských šatů, kterou vhodili za vsí do vody. Zpět se pak vraceli se zeleným stromkem a chodívali s ním za hlasitého zpěvu od domu k domu.
6. neděle postní
Šestá neděle postní je rovněž známá jako Květná (Květnice, Beránková, Palmová). V tento den se slaví vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali palmovými ratolestmi. Celá neděle se nese ve znamení svěcení kočiček (větviček jívy), popřípadě palmových listů,  a žehnání beránků. Ale pozor, nemělo by se nic péct, neboť by se zapekl květ na stromech a nebyla by úroda ovoce.
Týden následující po Květné neděli nazýváme Pašijový (také svatý či velký). O tom ale zase někdy příště.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account