Hůrka (Horkau)

Dnes již zcela zaniklá ves Hůrka, německy Horkau, ležela na východním

úbočí táhlého čedičového vrchu Tok (Hühnerkoppe, 716 m)

v nadmořské výšce 580 m v severní části Doupovských hor,

8,1 km jihozápadně od Kadaně ve Vojenském újezdu Hradiště.

Kousek za vsí tekl Donínský potok.

Katastr Hůrky měřil v roce 1930 1,72 km².

Název vsi je slovanského původu. 

Za první zmínku o vsi Hůrka je všeobecně považována zpráva

ze soupisu panství Egerberk při jeho prodeji Fictimům v roce 1460.

Th. Schütz však první zprávu posouvá do roku 1400,

kdy je v lenních deskách zapsáno „w Huorcze“.

Také listina z roku 1443 dokládá dřívější existenci vsi.

Ještě roku 1488 je Hůrka uváděna s určitostí u panství Egerberk,

ale v dalších letech o ní neexistují žádné zprávy.

Teprve roku 1631 je „Horka“ uvedena v pozemkové knize vsi Ostré (Westrum),

patřící tehdy ke kláštereckému panství.

Podle berní ruly z roku 1654 žili v Hůrce, patřící k panství Klášterec,

4 sedláci, 2 chalupníci a 3 poddaní tzv. na obci.

Stavení neměli třicetiletou válkou poničená,

ale jejich žitná pole byla „vršitá“ a luk měli jen tolik,

aby jim to stačilo. 

Hudlenka

(zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/hurka-horka)

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account