Účelem ochrany přirozeného lesního porostu s odpovídající bylinnou skladbou. Dominující dřevinou je buk lesní, v příměsi jsou přítomni dub zimní a lípa malolistá. Rezervace se nachází v rokycanském okrese. Na konci 18. století proběhla v lesích v okolí kohoutovského vrcholu těžba a pálení dřevěného uhlí. Tuto činnost dokládají dodnes patrné milíře.
Turistický ruch na území rezervace je téměř zanedbatelný, pro veřejnost jde o hůře dostupnou lokalitu. Lokalitu si zvláště oblíbil pan Jeroným Colloredo-Mansfeld, bývalý majitel zbirožského panství ,který pravidelně procházel touto nádhernou ukázkou přírodních porostů.
Poslední léta svého života bydlel uprostřed svých lesů v dřevěném srubu vedle hájovny. Jeho synovec Jerome se svojí manželkou Lívií nechali po jeho smrti na této krásné samotě postavit kapličku na jeho památku.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account