124

Lokalita se nachází v Jablonném v Podještědí, hned vedle bývalého zámku Nový Falkenburk, ve kterém již dlouhé roky funguje dětský domov.

Ze zanedbané a zarostlé plochy s černými skládkami vzniklo malebné místo pro lidi i pro přírodu. Útočiště zde nalezly chráněné rostliny a živočichové a zároveň se tento mokřadní park stal vyhledávaným místem k rekreaci a odpočinku. Naleznete zde soustavu tůní, dřevěné chodníky, mola, lavičky a mnoho dalšího. O revitalizaci se zasloužila nezisková organizace Čmelák.

První pozemky v této lokalitě získal Čmelák v roce 2005 v dražbě, kdy se shodou šťastných náhod podařilo koupit prvních šest hektarů za dobrou cenu 120.000 Kč, tedy 2Kč/m2. Šlo o dlouhodobě neudržované pozemky, poseté černými skládkami, z velké části zarostlé rákosem. Od začátku byla vize jasná – vytvořit z nevábného místa malý mokřadní ráj a ukázat, že ochrana přírody nemusí být na úkor člověka, ale naopak.

Vznikla zde soustava devíti vyhloubených tůní, podmáčené louky, mokřady a lužní olšový luh včetně dvou potoků. Je opravena páteřní cesta, vybudováno 435 m haťových chodníků, 40 dubových šlapáků, 3 štěrkové náspy, dřevěná a kamenná mola – lokalitu lze projít suchou nohou. Pro návštěvníky jsou připravené lavičky, stůl, odpadkové koše, naučný okruh včetně interaktivní části nebo duté kmeny na prolézání pro děti.

Domov a místo pro rozmnožování zde našlo i mnoho živočichů: ledňáček říční, čolek obecný, skokan hnědý, rosnička zelená, polák chocholačka nebo labuť velká.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account