V Miletíně najdete rodný domek Karla Jaromíra Erbena, který zde čerpal náměty pro básnickou sbírku Kytici. Expozice přibližuje Erbenův život i dílo a připomíná tvář a atmosféru Miletína v dobách básníkova dětství. Pamětní deska na domě nese nápis „Zde se narodil Karel Jar. Erben L.P. 1811“.
Stálá výstava je rozdělena mezi dvě místnosti a chodbu v přízemí a komůrku v podkroví. Místnosti samotné vévodí Birnerův model Miletína podle stavu z r. 1830. Ve vitrínách a na vývěskách podél stěn jsou ukázky dokumentů přibližujících básníkův život a rodinu, kopie rukopisů i osobní korespondence, nechybí rodokmen Erbenova rodu, jak ho sestavil kronikář František Kučera. Návštěvníka upoutají mj. tři první vydání Erbenova největšího díla – Kytice. Okruh první částí expozice končí symbolicky kopií smutečního oznámení o básníkově smrti v listopadu 1870.

Druhá část výstavy v západní části domku je věnována Erbenovu dílu a památkám na něj. Kromě nejrůznějších knižních vydání básní, pohádek a dalších prací nelze pominout například vítězné návrhy na básníkův miletínský pomník. Závěr výstavy návštěvníka přivede do stylizované podkrovní světničky připomínající prostředí Erbenova dětství.
 
Z historie
Domek koupili v květnu 1806 švec Jan Erban z Rohoznice a Anna rozená Žábová z Miletína. Zde se 7. listopadu 1811 narodila dvojčata Karel a Jan. Dospělosti se však dožil pouze Karel – pozdější básník a slavný miletínský rodák a jeho mladší sestra Josefa. Ta se provdala r. 1836 za Františka Chmelíka z Mlázovic, který notně zadlužený domek převzal. Při velkém miletínském požáru v červnu 1846 domek vyhořel a Chmelík byl nucen ho vystavět znovu z kamene a cihel. Dům tak získal svoji současnou podobu. V roce 1881 ho pak Chmelík prodal Janu Vitochovi z Miletína.

Po roce 1953 si od dědiců domek pronajala obec. Stálá výstava památek na K. J. Erbena byla již od r. 1951 v domě čp. 5 na náměstí v Miletíně. V roce 1953 byla pronajata jedna místnost v rodném domě a v červnu téhož roku sem byla výstava přestěhována. Teprve později byl domek odkoupen. 3.5.1958 byl zapsán do seznamu Nemovitých kulturních památek a po příslušných úpravách v něm pak byla zřízena Erbenova pamětní síň a muzeum.

Erbenův rodný domek

Barbory Linkové
507 71 Miletín
Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account