Přírodní památka Provodínské kameny

Přírodní památka Provodínské kameny se nachází asi 3 km severně od obce Jestřebí.

Provodínských kamenů je celkem šest, ale nejvýraznější a nejnavštěvovanější je vyvřelý čedičový suk Lysá skála, který se někdy nazývá také jako Spící panna. Z určité strany totiž skála opravdu připomíná obličej ležící dívky. Vrchol Lysé skály je přístupný i když ne úplně lehký výstup a poskytuje kruhový výhled do okolí.

Dalšími kameny jsou Dlouhý vrch (asi 1 km jihovýchodně od Lysé skály), který posloužil jako výhodné místo pro stavbu vojenských valů za Josefa II. Je také jediným z kamenů na které vystupuje znělec a nikoliv čedič. Puchavec (1,5 km západně od Lysé skály), dříve navštěvován pro výskyt zajímavých nerostů. Meichlův nebo také Michlův vrch je jen 300 m západně od Lysé skály a stojí pod ním stožár, na jeho úbočí se pak nachází starý čedičový lom. Strausův vrch a Pitrův vrch se pak nacházejí mezi Lysou skálou a Dlouhým vrchem.

Erozí vypreparovaná čedičová Lysá skála je výraznou krajinnou dominantou a místem dalekého rozhledu. Čedičová hornina podmiňuje výskyt teplomilné květeny jak nelesní, soustředěné na holém temeni, tak lesní při úpatí útvaru. Společenstva skalních stepí reprezentují keře skalník celokrajný a jeřáb dunajský, z bylin jmenujme netřesk výběžkatý, sesel sivý nebo trávy kostřavu sivou, kavyl Ivanův a strdivku sedmihradskou. Skalní štěrbiny osídlují drobné kapradinky sleziníky. Dubohabrový les při úpatí je místem bohatého výskytu lilie zlatohlavé a dalších hájových druhů, např. zvonku broskvolistého, jaterníku podléšky či prvosenky jarní.

S unikátností teplomilných rostlinných společenstev koresponduje výskyt vzácných druhů živočichů, zejména bezobratlých. Jediný výskyt na Českolipsku tu má např. kobylka Platycleis albopunctata, z motýlů byli zastiženi např. otakárci – ovocný a fenyklový, batolci – duhový a červený, martináček bukový nebo lišaj pryšcový. Z plazů jmenujme silně ohroženou ještěrku obecnou nebo užovku hladkou, k vzácným ptákům, kteří sem ale jen zalétají, patří luňák červený, moták pilich nebo krkavec velký.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account