Přírodní památka Pod Dračí skálou

Pod Dračí skálou je přírodní památka, která se nachází v katastru obce Fojtka v okrese Liberec na severní stráni kopce Dračí vrch (676 m n. m.). Správa CHKO Jizerské hory. Území je chráněno od 1. září roku 1967.

Přírodní památka Pod Dračí skálou byla vyhlášena pro ochranu hojného výskytu tisu červeného (Taxus baccata). Tato dřevina je dnes jak v Jizerských horách, tak v celé České republice vzácná a zákonem chráněná. V tomto chráněném území se ve smíšeném bukosmrkovém porostu na ploše necelého hektaru vyskytuje přibližně 500 jedinců různého stáří, z nichž nejstarší dosahují věku okolo 400 let. Oploceným chráněným územím prochází krátká naučná stezka seznamující návštěvníky s rozšířením a ekologickými nároky tisů a dalších rostlin vyskytujících se v chráněném území.

V roce 1850 byly takřka všechny mladší exempláře rostoucí všude na svazích kolem Fojtky, vyhubeni. Důvodem byla zvěř olupující tisy, kterou Clamm-Gallasové uzavřely do nové obory. V roce 1929 byl proveden soupis fojteckých tisů a byla nařízena jejich ochrana.

První naučná stezka nalezištěm byla vytvořena v roce 1980 Mladými ochránci Jizerských hor. Rok 1998 přinesl kompletní generální údržbu areálu (oplocení, tabule naučné stezky, schody atd.).

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account