Přírodní památka Brazilka

Jedna z nejmladších přírodních památek v Lužických horách byla vyhlášena v roce 2002. Lokalita se nachází jeden kilometr od hory Luž, severně od vsi Dolní Světlá a jižně od obce Waltersdorf (Sasko) na východním úpatí Luže.

Předmětem ochrany jsou vřesoviště, unikátní v rámci střední Evropy, a mokřad, který byl v devadesátých letech komplexně revitalizován v rámci přeshraniční spolupráce Správy CHKO Lužické hory Zemského úřadu Löbau-Zittau.

Název Brazilka pochází od zbořeného hotelu Neubrasilien (po roce 1945 dětské zotavovny) který stál na úpatí Luže. V roce 1986 byla podhorská mokřadní louka vysušena za účelem zemědělské činnosti. Odvodnění bylo provedeno nedokonale, zamokřená místa nedovolovala zemědělské využití, a proto byla oblast ponechána ladem a postupně zarůstala náletovými dřevinami.

Z rostlinných druhů vyskytujících se na Brazilce stojí za zmínku všivec lesní, rosnatka okrouhlolistá) a rdest alpský. Po obvodu lokality vede zhruba 300 metrů dlouhá naučná stezka Obnova mokřadů na Brazilce, která na čtyřech informačních panelech seznamuje návštěvníky s provedeným revitalizačním projektem a s přírodními zajímavostmi lokality.

 Základní podmínkou zachování přírodní památky v nynějším stavu je pravidelné kosení, zabraňující zarůstání mokřadu olší, břízou a vrbou.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account