Klášter františkánů s muzeem v Kadani

 Na ostrohu nad řekou Ohří na jihozápadním okraji Kadaně se nachází klášter

františkánů Čtrnácti svatých pomocníků. Je nejstarším poutním místem

Čtrnácti sv. Pomocníků na území českého státu a od roku 1995

patří mezi národní kulturní památky ČR. 

Klášter je sídlem Městského muzea v Kadani, které nabízí tři prohlídkové okruhy

a výstavy v průběhu roku. První okruh muzea s názvem „Mineralogie“ zavede

návštěvníka do gotických a barokních sklepů s expozicemi o mineralogii,

zkamenělinách a historii hornictví v regionu.

Expozice vytváří výběrový přehled nerostného bohatství z blízkého či vzdálenějšího

okolí Kadaně. Jedním z oddílů tohoto expozičního okruhu je pohled archeologie

na těžbu a zpracování nerostných surovin v pravěku a středověku.

Mezi nejzajímavější části patří úsek věnovaný středověkému

sklářství na hřebenech Krušných hor.

Druhý okruh, „Život v klášteře“, provádí přízemím budovy.

Při prohlídce se seznámíte s historií kláštera a františkánů, kteří zde žili po několik

století. Pohledy do minulosti Kadaně, tak zní označení pro třetí okruh, který

umožňuje vstup do jednotlivých mnišských cel, které dnes slouží k prezentaci

historie královského města Kadaně. Uvidíte tak archeologické nálezy, archivní

dokumenty, umělecko-řemeslné artefakty a historické i novodobé modely klíčových

lokalit a budov. Téma zahrnuje časový oddíl zhruba mezi koncem

12. a počátkem 20. století.

Budova kláštera v Kadni je známa i svými sklípkovými klenbami, které jsou v ní

použity celkem ve třech prostorách. Podle jedné z teorií sloužily místnosti se

sklípkovou klenbou jako prostory vyhrazené spíše zakladatelskému rodu pánů

Hasištejnských z Lobkovic. Jednalo by se tak o velice luxusní

interiéry palácového typu.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account