Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Ženy s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 248 30 640, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178336 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • heslo

Osobní údaje volitelné:

 • přezdívka
 • pohlaví
 • stát a kraj bydliště
 • datum narození
 • podobizna
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • adresa Vašich webových stránek
 • údaje o bydlišti a místě bydliště
 • údaje o množství lidí, se kterými denně komunikujete
 • informace o získávání a sdílení informací
 • informace o rodinném stavu a domácnosti
 • informace o těhotenství a plánování mateřství
 • informace o výši čistého měsíčního příjmu členů domácnosti
 • informace o pracovním postavení, postavení v zaměstnání a pracovním oboru
 • informace o vzdělání
 • informace frekvenci návštěv sociálních sítí a internetových stránek
 • informace o trávení volného času a dovolené
 • a další osobní údaje, které o sobě zveřejníte

2. Pro vytvoření uživatelského účtu je nutné zpracovat jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Jméno a příjmení, přezdívka, heslo, e-mailová adresa, stát a kraj bydliště a pohlaví, budou dále zpracovány za účelem vytvoření a administrace uživatelského účtu a komunikace s uživatelem.

3. Poskytnutí dalších výše uvedených údajů pro níže vedené účely není nutné pro využívání služeb Správce, může Vám však přinést určité výhody:

Podobizna – bude zpracována za účelem úpravy vzhledu uživatelského profilu dle Vašich preferencí.

Datum narození, telefonní číslo a adresa – budou zpracovány za účelem identifikace uživatele a komunikace s ním.

Údaj o bydlišti a místě bydliště, údaje o množství lidí, se kterými denně komunikujete, adresa Vašich webových stránek, informace o získávání a sdílení informací, informace o rodinném stavu a domácnosti, informace o těhotenství a plánování mateřství, informace o výši čistého měsíčního příjmu členů domácnosti, informace o pracovním postavení, postavení v zaměstnání a pracovním oboru, informace o vzdělání, informace frekvenci návštěv sociálních sítí a internetových stránek, informace o trávení volného času a dovolené, a další osobní údaje, které o sobě zveřejníte – budou zpracovány za účelem Vaší sebeprezentace a vytvoření statistických údajů využívaných Správcem.

4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • regionální franšízy Správce
 • poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977
 • poskytovatel softwaru Quanda, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665
 • společnost Capsa.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/8, 186 00, Praha 8, IČ: 24153982
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz však bude mít za následek Vaše vymazání z uživatelského účtu
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account