72

První volba povolání pro teenagera znamená stres uvnitř, stres zvenčí. Vzniká potřeba se vypořádat s těmito stresy, a to co nejrychleji. Jak se vypořádat s vnitřními změnami teenager neví, ale umí najít způsoby, jak se vypořádat s vnějšími stresy, vybírá ty postupy, které jsou pro něj přirozené.
Existuje 4 základní reakce, které jsou dostupné každému člověka jako odpověď na vnější podněty:
 

nejjednodušší je agrese obrácená k sobě samému – „Co se to se mnou děje? Proč jsem špatný, neschopný aj.?“

agrese vůči zdroji – „Co to je za školu, co to po mně chce?“, „Proč vy, rodiče, ode mne něco vyžadujete?“, tj. škola je špatná, rodiče jsou špatní

agrese na situaci, „Proč je tak špatně, kdo to způsobil?“

vyhnutí se situaci, od jejího vyřešení, snaha se odvrátit, nedívat se, vyhnout se řešení problémů.

 
To jsou čtyři základní nástroje, které jsou založeny v každém člověku, abychom byli schopní čelit vnějším podnětům a událostem. Nevyžadují mnoho energie, spouští se automaticky. Náš mozek je unikátní řídicí centrum, které je velmi náročný na spotřebu energie, a v situacích, u kterých nevíme, jak se s nimi vypořádat, nabízí nám „vrozená“ automatická řešení. Proto každý člověk faktický v každé situaci se přikloní a použije jeden ze známých, obvyklých, pochopitelných způsobů, který vyžaduje co nejméně energie, úsilí. 
Tyto čtyři rozhodovací strategie nejsou optimální, rozhodujeme-li se v situacích, které mohou významným způsobem ovlivnit náš život. Nicméně většina lidí při výběru povolání, životního partnera (i jeho opuštění), při změně práce využíví právě je. 
Proto, aby člověk byl schopen využít tzv. pátý způsob, pátou strategii zvládání podobných situací, která zní „Co s tím mohu udělat?“ , „Jak to mohu ovlivnit?“, „Jak to mohu vyřešit?“, je potřeba, aby úroveň napětí, který vyvolává tato otázka, byl pro člověka přijatelným, aby člověk cítil, že to dokáže zvládnout.
Ve video kurzu pro rodiče nabízím jedoduché, ale účinné nástroje, které pomohou tento velký nekonečný problém volby povolání rozdělit na menší části, s kterými se váš syn nebo dcera dokážou vypořádat mnohem lépe. 
Katěrina Málková
kariérová poradkyně pro mládež a dospělé
Smart Course | Vědomá volba povolání
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account