S panem docentem Janem Měšťákem spolupracuji již několik let, společně se snažíme propojovat tělesnou a duševní schránku při různých typech onemocnění, úrazech, dědičných vadách a v neposlední řadě i estetických problémů žen. Soustředíme se na důležitost vnímání oborů plastické chirurgie, psychologie, psychoterapie a psychosomatiky jako celku, což je pro ženy nejen s rakovinou prsu, nesmírně důležité.

„Chceš-li někoho pohladit, začni laskavým slovem“
Pana docenta, jeho neskutečnou lidskost, kvality profesní s odbornými zkušenostmi, tisíce provedených zákroků, maximální péče o druhé a bezesporu nevšední vlastnosti, kterými byl obdarován, netřeba dlouze představovat, neboť o něm bylo již napsáno a vyřčeno mnohé. Cílem mého rozhovoru s ním jsou ženy. Ženy, které prochází velmi těžkým životním obdobím, jakým je rakovina prsu a také ženy ostatní, kterých se to týkat může.

Diagnóza rakovina prsu: strach, únik, obavy před smrtí, to jsou jedny z prvních myšlenek, které ženu napadnou. Očekávání dvojí újmy, a to bezesporu té fyzické “přijdu o prsa“ a dlouhodobé psychické „jak to zvládnu“. Jaké jsou možnosti okamžité rekonstrukce prsu, při jeho úplném nebo částečném odstranění-mastektomii, aby žena nebyla „bez ňader“…
Velkou předností okamžité rekonstrukce je skutečnost, že na ženu nedolehne psychologický dopad ze ztráty prsu. Největší uplatnění nachází okamžitá rekonstrukce v současné době při profylaktické mastektomii /subkutánní mastektomii/ u tzv. BRCA pozitivních žen, to je u žen, u kterých byla zjištěna genetická dispozice ke vzniku vážného onemocnění prsu. Operace spočívá v odstranění potenciálně nebezpečné mléčné žlázy a jejím nahrazením nejčastěji implantátem. Ale jsou i jiné možnosti při této rekonstrukci.
Jak jsem již zmínila, rekonstrukci prsu předchází jeho ztráta, můžete nám přiblížit vnímání žen a jejich pohledy na takto bolestivé sdělení. Každá žena je jiná, každá má jiné sebevědomí… Většinou v prvních chvílích myslí na rodinu a děti, co jim v této nesnadné chvíli říkáte? Jak důležité je sdílení této diagnózy s okolím „nebýt v tom sama“… 
Zde samozřejmě záleží hlavně na partnerovi, který dokáže přesvědčit ženu, že nejdůležitější pro něho je uzdravení ženy, a ne vlastní ztráta jednoho či obou prsů. Ve většině případů se to daří. Teprve později se zabývají společně otázkou, jak navrátit ženě dobře volenou rekonstrukcí její sebevědomí v osobním i společenském životě.

Rekonstrukce prsu po mastektomii
Jmenovaný lékař působí na dvou klinikách soukromé Esthé a státní univerzitní klinice Na Bulovce.
Vím, že Váš systém hodnot je „jiný“, že neupřednostňujete profit nad potřebností operace. Pane docente, můžete nám toto tvrzení více přiblížit?
V konkrétním případě to znamená, že pokud přijdete za mnou na privátní  kliniku Esthé a potřebujete zmenšit prsa pro bolesti zad nebo upravit ochablou stěnu břicha po porodu, případně provést rekonstrukci prsu po nádorovém onemocnění. Jedinou možnost máte, dostavit se na univerzitní kliniku na Bulovku, kde tyto operace provádíme za úhradu zdravotní pojišťovnou. Na klinice Esthé tuto možnost nemáme a ženy by musely za operaci platit, což považuji za krajně neetické a to nejen u rekonstrukcí prsů po nádorovém onemocnění, ale také například u povadlé stěny břišní se striemi. Přeci nám ženy daly naše potomky a nechat si za to zaplatit?
Symbolem ženské krásy jsou bezesporu ženská ňadra, která dokreslují auru ženy, neméně důležité je též mateřství a také partner a rodina… Čím vším prochází žena a její okolí v tomto mnohdy dlouhém a těžkém období po psychické stránce, než se její duše zcela zotaví?
Nejvíce zde záleží na typu nádorového onemocnění a na včasnosti jeho záchytu. Podle toho se také onkologem navrhne rozsah výkonu, případně i doba, kdy je možná rekonstrukce prsu po jeho částečném či úplném odstranění. Pokud bude odstraněna jenom část prsu, tak žena musí podstoupit po operaci další léčbu, například ozařování. Pro mnohé ženy s nádorovým onemocněním prsu jsou všechny informace o primární operaci velmi důležité, stejně jako o možnostech následné rekonstrukce prsu. Ty představují jakési světlo na konci dlouhé cesty pochybností a nepříjemností pramenících z primárních léčebných zákroků.
Pane docente, šok, který nastává po sdělení tak závažné diagnózy, dysmorfofobie – tedy strach z vlastní ošklivosti a mnohé další psychické újmy, vy jako lékař jste pro mnohé ženy jistou nadějí, že existuje řešení v podobě vylepšení té fyzické schránky. Jaký je Váš pohled na pomoc psychickou, s možností využití psychoterapie a jiných oborů tohoto zaměření a jak důležité je jejich propojení s medicínou?
Moc zde záleží na lékaři, který diagnózu sdělí. Zde je možné, i přes tuto nepřízeň osudu, vyvolat bezprostředně u ženy pocit jakési naděje a přiměřeného optimismu, že onemocnění je zvládnutelné. V této době považuji právě psychoterapii za nesmírně důležitou pro další i úspěšnou léčbu, která mnohdy je tak důležitá pro pozitivní mysl ženy. A zde spatřuji i obrovský přínos naší dlouholeté spolupráce.

Jako lékař řešíte mnohé komplikované zdravotní a životní situace, potkáváte se s velmi těžkými osudy svých pacientek, které doslova bojují o život. Co byste vzkázal ženám, které prochází touto životní zkouškou? 
Díky mé dlouholeté klinické praxi jsem nabyl přesvědčení, že nesmírně důležitou roli při každém onemocnění, nádorové onemocnění prsu u žen nevyjímaje, hraje pozitivní mysl postiženého. Stalo se někdy, že předem nevyléčitelná onemocnění se neočekávaně zlepší natolik, že pacient se uzdraví. Proto je nutné nikdy neklesat na mysli, protože naděje vždy existuje. A právě zde musí být naše mysl pozitivní, aby zvládla to, co jiný nezvládne.
Děkuji za rozhovor a závěrem pár vět o panu docentovi:
Filozofie pana docenta Měšťáka, předního plastického chirurga, je učinit člověka šťastným, a nejen ho vyléčit, ale také pohladit jeho duši, a to doslova a do písmene. Pro mnohé je neskutečné až nepochopitelné, že peníze, které vydělá, pro sebe nepotřebuje nebo jen minimálně, vše poskytuje své rodině, a hlavně dětem, které staví nade vše. Jeho materiální potřeba je opravdu překvapivě malá, oproti důležitosti lidských hodnot a věřte, že jsem měla možnost se o tom nesčetněkrát přesvědčit při naší spolupráci. Není to nic podezřelého a ani neskutečného, nic v tom nehledejte, on je opravdu lékař a člověk s velkým srdcem, který pomáhá mnohdy až daleko za hranice lidského chápání.

“Není většího bohatství než to, co jsem z lásky rozdal”

Autorka psychoterapeutka Bc. Renata Siranová, Dis.

Použité zdroje: foto – archiv osobní a pana Doc. J. Měšťáka, citáty z knihy Ohlednutí od pana Doc. J. Měšťáka

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account