Cílem Institutu psychosociální péče je zajistit klientům v jejich obtížné životní situaci včasnou a dosažitelnou pomoc, kterou nejsou schopni sami řešit. Společnou misí psychosociálního institutu je komplexní přístup a propojení pomoci psychosociální, psychoterapeutické a psychosomatické péče a krizového poradenství, vysvětluje psychoterapeutka Renata Siranová, zakladatelka tohoto projektu. Psychickou podporu a pomoc, především letos, může potřebovat každý z nás!
Co vás přivedlo na myšlenku založit institut psychosociální péče, když jste sama svou odbornou a zavedenou praxi jako terapeut již měla?

Ano, svou praxi provozuji již přes 10 let. První možnost pečovat a pomáhat lidem s psychickými problémy přišla od mého kamaráda doc. J. Měšťáka, společně jsme se začali zabývat psychosomatikou a psychologií u pacientů nemocných, po úrazech a s různými tělesnými vadami nebo estetickými problémy. K poslání a práci psychoterapeutky mě přivedla i má osobní zkušenost, když jsem před 20. lety měla potíže sehnat odborníka ve velmi těžké životní situaci, jakou je domácí násilí.

Zkušenosti, praxe, vzdělávání se a spolupráce s různými odborníky (zejména mi dovolte zmínit psycholožku a vysokoškolskou pedagožku Doc. PhDr. Soňu Hermochovou, CSc., která vedla mé práce, osobní rozvoj a supervize a vždy mě v mých krocích podporovala). Toto všechno bylo klíčové a vedlo mě dlouhodobě k myšlence, založit centrum nebo institut pro péči o duševní zdraví.

Co všechno váš institut může klientům nabídnout?

Naším hlavním a společným cílem je zajistit lidem v jejich obtížné životní situaci včasnou a dosažitelnou pomoc, ať už to znamená zlepšení psychického a fyzického zdraví, životního stylu lepší uvědomění a pochopení sebe samých nebo vzniklé situace, a to v příjemném a bezpečném prostředí.

Naše služby stojí na třech pilířích a to:

 • Psychoterapeutické poradenství (Dlouhodobější terapeutická péče pro jednotlivce, rodiny a skupiny, kteří hledají pomoc a podporu ve své tíživé situaci)

 • Psychosociální poradenství (Forma krátkodobé terapie, kterou lidé vyhledávají, pokud se ocitnou v náhlé a nepříznivé životní situaci.)

 • Péče o rodinu a dítě a reprodukční zdraví (Zahrnuje sociální, výchovnou, psychickou a terapeutickou podporu rodiny a zdárného vývoje dítěte ve spolupráci s dalšími odborníky)

  Specifickou oblastí je společný projekt Cesta za rodinou ve kterém se věnujeme s Lenkou Pelechovou osvětě a prevenci reprodukčního zdraví a poskytujeme psychoterapeutickou podporu párům na cestě za dítětem nebo k náhradní rodinné péči.

  Nabízíme též krizové poradenství, koučink či mediace a v neposlední řadě sem patří provozování lektorské činnosti, semináře a workshopy, eventy do firem např. terapeutické skupiny a programy pro zaměstnance ušité na míru.

  Kdo se může stát vaším klientem?

  Každý, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, nebo v dnešní těžké době bez podpory svých blízkých.

  Uvedu možné potíže, se kterými se na nás lidé obvykle obracejí. Stává se, že na počátku často i netuší, co je trápí nebo jakou pomoc potřebují:

  • Poruchy sebehodnocení (pocity méněcennosti, či naopak nadměrné sebevědomí)

  • Výrazné životní změny a důležitá rozhodnutí ze kterých máte obavu

  • Úzkostné projevy, které Vás omezují v životním rytmu

  • Neurotické potíže

  • Poruchy kontaktu a narušení vztahové rovnováhy, spokojenost v partnerském vztahu

  • Problémy s přizpůsobením se a zvládání náročných životních situací nebo i zcela běžných situací v životě

  • Traumata ze ztráty blízké osoby, vyrovnání se s rozchodem nebo rozvodem

  • Problémy v komunikaci s druhými lidmi (rodina, práce, partnerský život, přátelé)

  • Jste vyčerpaní, vyhořelí, chybí vám chuť do života

  • Hledáte soulad v rodině, rovnováhu, nerozumíte si s partnerem, dětmi, stále se hádáte

  • Máte sebevražedné myšlenky a uspokojení se sebedestruktivního jednání

  • Z lékařského hlediska se zdá být vše v pořádku, prošli jste různými vyšetřeními a přes to se cítíte špatně

  • Emoční rozpoložení, často zažíváte pocity (zlosti, nenávisti, žárlivosti, závisti, zloby, studu, viny nebo smutku,) a nevíte, jak s nimi pracovat

  Při naší práci s klienty respektujeme jejich jedinečnost, dodržujeme etické zásady, dopřáváme jim pocit jistoty a bezpečí. Podporujeme a vedeme je k soběstačnosti, aby mohli opět najít bezproblémovou a úspěšnou cestu jejich často smutným životem

  Jakou roli v něm hrajete vy jako Renata Siranová a kdo jsou vaši kolegové?

  Jsem zakladatelka institutu, tvůrce celé myšlenky a funkčnosti institutu, propojuji specialisty a další odborníky, kteří pod institutem nabízejí své odborné služby. Psychosociální poradenství a psychologickou pomoc v oblasti reprodukčního zdraví vám poskytne Mgr. Lenka Pelechová, při psychoterapii, koučinku a mediaci vám bude naslouchat Ing. Bc. Miluše Danešová. Arteterapeutickým technikám pro harmonizaci dítěte vás naučí pedagožka BcA. Helena Blechová. Dále spolupracujeme s docentem Janem Měšťákem, docentkou Laurou Janáčkovou, profesorem Radkem Ptáčkem a mnohými dalšími odborníky.

  Přiznám se, že v tuto chvíli sedím na mnoha židlích od marketingu po ekonomickou stránku věci, řídím také samotný provoz spojený s chodem institutu, což věřím, je počáteční stav a kolegyně mi i v mnohém pomáhají. Ale nejdůležitějším posláním je pro mne věnovat se, pečovat a pomáhat stálým i novým klientům. 

  Tento rok byl pro většinu z nás náročný, měla jste předpokládám, co se práce týče, dost na pilno…

  Ano, tento rok byl opravdu pro mnohé těžký, již na jaře při první covid vlně jsme bohužel dle nařízení vlády nemohli dle restrikcí vykonávat osobní poradenství a terapie a na podzim se stalo totéž. Stali se z nás online terapeuti, jelikož nespadáme pod zdravotnické zařízení. Ale online terapie, nemusí být vždy nejvhodnější formou pomoci, např. v případě, pokud jste s klientem zvyklí na osobní setkání, nebo se naopak vůbec neznáte a nebo klient nemá možnost připojení na internet a mnohé další důvody. Věřte, že neosobní setkání v obtížné situaci, jakou je nynější krize, pro navázání důvěry rozhodně nepomáhá.

  Navzdory paradoxům, které nám vláda v průběhu roku servíruje (otevřené psí salóny vs. zavřené psychoterapie atd.) a snad i právě pro to, jsme se s kolegy rozhodli na podzim spustit naše služby institutu, i když nás po týdnu opět zavřeli, dobře si uvědomujeme, že jsme pro mnohé lidi doslova záchranným kruhem.

  Svým klientům doporučuji: Pěstujte dobré vztahy – to je sám o sobě lék, nezůstaňte osamělí. Nezanedbávejte spánek, dobrou a zdravou stravu, pohyb, pěstování svých zájmů a koníčků, dělejte si radost, hledejte pozitiva, požádejte o pomoc rodinu, přátele nebo naopak nabídněte sám pomoc ostatním… A hlavně se nestyďte požádat o pomoc či podporu odborníky.

  Proč myslíte, že je důležité, aby své pocity a strachy lidé ventilovali? V Čechách je to přeci jen stále tak trochu tabu mít svého “cvokaře”…

  To, co cítím, mé pocity, je vždy nesmírně důležité ventilovat (jak pozitivní, tak negativní emoce), potlačením se zhoršuje psychické i fyzické zdraví. Nesmírně významné pro naši psychickou pohodu, je pěstovat vztahy, kde právě emoce jsou nezastupitelnou formou vyjádření se.

  Je naštěstí již mnoho lidí, kteří své psychické zdraví nepodceňují, starají se o sebe uvnitř a umí se, jak já říkám “pohladit” a v případě krize, nebo nepohody, vyhoření, dlouhodobého stresu nebo i osobní změny nebo svého rozvoje, se nebojí obrátit na odborníka.

  Mít svého terapeuta není ostuda, naopak, je to zcela normální a zodpovědný přístup k životu.

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account