108

Vyrábíte zajímavé věci a ráda byste je věnovala na dobrou věc? Pomozte spolku METODĚJ.
Minulý týden se na nás obrátila Petra Hloušková ze Spolku METODĚJ, který pomáhá dětem se vzácnými chorobami, zvláště pak s metabolickými vadami. Za vzácnou je považována taková nemoc, která postihne méně než 5 pacientů z 10 000. Na světě je dosud známo 7 000 takových onemocnění, přičemž většina je dána geneticky. Bývají nevyléčitelné a často i život ohrožující, včasná diagnóza a vhodná péče však mohou kvalitu a délku života výrazně ovlivnit. V Česku trpí některým z onemocnění asi 20 tisíc pacientů, převážně dětí. Jejich závažnost spočívá zejména v jejich různorodosti. Nemoci se vyskytují v různých podobách a s různými příznaky, takže málokdy najdete dva pacienty se stejnou diagnózou, u nichž se projevuje naprosto shodně.
Zdravotní komplikace spojené s nemocí a s léčbou bývají spojeny s obrovskou zátěží pro pacienty i jejich rodiny, a to psychickou i ekonomickou a každá pomoc je pro ně důležitá. Spolek METODĚJ se o ni snaží už od roku 2009, mimo jiné například prostřednictvím tradiční vánoční besídky spojené s charitativní aukcí rukodělných výrobků, do které momentálně shání předměty k prodeji. Tradiční vánoční besídka se uskuteční 7. prosince v Praze. Výtěžek půjde ve prospěch Ústavu Dědičných Metabolických Poruch, Kliniky Dětského a Dorostového Lékařství v Praze 2 na Karlově, které je jediným pracovištěm svého druhu v  ČR a kromě péče o takto nemocné děti se zabývá též výzkumem těchto zákeřných chorob. Jelikož se jedná o vzácné choroby, věnuje se toto pracoviště dětem z celé České republiky, nikoliv jen z Prahy, kde se besídka uskuteční.
Spolek METODĚJ se momentálně snaží sehnat na aukci maximum zajímavých věcí, jejichž výtěžek může přinést co nejvíc peněz pro ty, kteří to potřebují, ale i pro společnost jako takovou. Často opomíjeným faktem totiž je, že podpora léčby, výzkumu a vývoje nových léků proti vzácným onemocněním má přínos i pro společnost jako celek. Poznatky, které díky tomu odborníci získají, se totiž využívají i v léčbě řady dalších běžných onemocnění. Pokud vyrábíte jakékoliv zajímavé věci, které byste do aukce ráda věnovala, kontaktujte Petru Hlouškovou na e-mailech info@metodej.com nebo os-metodej@seznam.cz. Odměnou vám bude propagace na prospěšné akci a také si můžete dar odečíst z daní jako sponzorství.
Více o Spolku METODĚJ najdete na www.metodej.com

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account