182

Věnuje se mnoha formám uměleckého projevu a nejraději je spojuje v „syntézu vizuálních umění“.„Jsem solitér,“ říká žena s ohromným talentem, uměleckým vkusem i podnikatelským cítěním. Jedna z prvních umělkyň u nás, která měla své webové stránky a dokázala se prosadit v zahraničí. Její obrazy jsou vystavené v Itálii či Švédsku a její šaty oblékaly kromě jiných tři roky Českou Miss. Kniha fineartu s jejím oděvem na téma Český lev a obrazem se nachází v národních knihovnách v New Yorku a ve Florencii. Pracovitost, nadání a odvaha zkoušet nové věci a spojení umožnily Heleně Kroftové Leisztner dosáhnout v umění velkého uznání a získat mnoho ocenění. Mezi nimi například prezentace ČR na Mezinárodní výstavě současného umění 27 zemí Evropské unie v Paříži a Mezinárodní ceny za moderní uměnív Itálii v roce 2011, kam byla nominována Akademie výtvarných umění v Římě.
Zkusila jste také herectví v divadle Rubín, pracovala jste v diplomatických službách, vedla umělecký soubor. Která z vašichčinností vás naplňuje nejvíce?
Záleží na tom, v jakém životním období. Cítím nutnost zkoušet stále nové a nové věci, možná i proto, že mě život nechal nahlédnout hluboko do své stinné stránky. Chci toho zkrátka hodně stihnout. Necítím se být tak úplně oděvní návrhářkou, i kdyžjí samozřejmě jsem. Vždy jsem navrhovala jen umělecké, tematické a scénické oděvy. Mám ráda každou ze svýchčinností a nejraději je vzájemně propojuji. Vše souvisí se vším.
Když mluvíme o propojení, kdo nebo co vás propojilo s uměním?
Umění, především malování, jsem se věnovala odmalička. Velkou zásluhu na tom měla moje babička Božena Kubová, uznávaná výtvarnice. Už jako dítě jsem se pohybovala v uměleckém světě, takže volba mé profese nebyla pro okolí překvapením. Vždy jsem ale zároveň pociťovala nutnost racionálního zaměstnání, které by měnejen uživilo, ale hlavně mi umožnilo styk s lidmi. Mám na lidech totižjakousi závislost.
Kloubí se tedy ve vás duch umělce a racionálně uvažující ženy. Byl to důvod, proč jste se rozhodla vystudovat Vysokou školu ekonomickou?
Ano, do určité míry zajisté. Kdysi jsem byla velmi ráda za to, že jsem si tu svou ekonomiku dokázala obstarat sama. Dnes je ale zase doba, kdy je upřednostňovanáprofesionalizace. Tedy doba, kdy by se umělec měl věnovat především umění a mít na něj prostor a klid a ostatní by mu měli poskytovat servis jako PR či marketing.

Helena Leisztner, foto: Lenka Hatašová
Foto: Lenka Hatašová
 
Vy jste si vždy tyto věci obstarávala a dále obstaráváte sama. Neubírá vám to na prostoru pro tvorbu?
Zabezpečuji si vše sama, od nápadů až po realizaci, PR, marketing, choreografii přehlídek, moderování a další nezbytnosti. Poslední dobou ale přemýšlím o tom, že možná nastalčas oslovit ke spolupráci někoho mladého, kdo má třeba i jiný pohled na umění, není zaujatý a hlavně má nové kontakty, kterých se nebojí využít.
Kterou dobu byste označila ve své kariéře za umělecky nejplodnější?
Rozhodně po roce osmdesát devět, kdy jsem odcestovala na osm let do zahraničí. Žila jsem například půl roku v Thajsku, Španělsku, Brazílii, Střední Americe, Itálii, především tam, kde jsem mohla uplatnit svou znalost španělštiny. V zahraničí se dalo tenkrát mnohem rychleji prosadit. Byla jsem navíc pro ně i trochu exotická, protože jsem pocházela z komunistické země.
Myslíte, že se zahraniční zkušenost promítá i ve vašem uměleckém projevu?
Více na http://www.ibestof.cz/business/helena-kroftova-leisztner-%E2%80%93-malirka-fotografka-a-odevni-designerka.html
 
Publisher: magazín Best Of www.ibestof.cz
Text: Hana Robinson
Foto: Lenka Hatašová www.lenkahatasova.com
Vytvořeno ve spolupráci s hotelem Radisson Blu Alcron www.alcron.cz
Make-up a vlasy: Pavel Filandr www.pavelfilandr.cz
Korektura textu: Alžběta Strnadová
Produkce: Michaela Lejsková

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account