70

Kdy a proč berete méně než vaši mužští kolegové? A o kolik?
Platová nerovnost mezi muži a ženami je nejvyšší ve středním pracovním věku, zatímco mezi nejmladšími i nejstaršími zaměstnanci jsou rozdíly výrazně nižší. To je výsledek aktuální analýzy služby Platy.cz, která porovnala průměrné platy mužů a žen v celé ČR.
Zatímco celkově průměrné platy mužů převyšují průměrné platy žen přibližně o 29 %, při detailnějším porovnání podle věku zaměstnanců je vidět výrazný vývoj během celé kariéry.
Mezi zaměstnanci do 24 let činí rozdíl 20 %, nižší než průměrný je tento poměr i v kategorii 25 – 34 let, kde činí 23 %. Nepoměr mezi mužskými a ženskými platy však dramaticky roste mezi 35 – 44 lety, kdy je vůbec nejvyšší a činí 42 %. Poté se mírně snižuje (v rozmezí 45 – 54 let jde o 34 %), aby na konci produktivního věku dosáhl vůbec nejnižší hodnoty, těsně pod 120 %.
„Skutečnost, že nejvyšší rozdíl mezi průměrnými platy mužů a žen je ve středním produktivním věku, si vysvětlujeme zejména nastupováním na rodičovskou dovolenou, na níž v ČR odcházejí téměř výhradně ženy. Během ní svou kariéru fakticky na několik let přeruší, zatímco muži naopak právě v tomto věku intenzivně postupují na vyšší posty. V nižším věku se vliv mateřské dovolené projevuje výrazně méně, ve věkové kategorii 55 let a více se už příležitosti vyrovnávají, “ komentuje zjištění analýzy Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz.
Podnítit diskuzi o nerovném platovém ohodnocení a situaci změnit se snaží Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů. Už popáté ho letos 25. dubna 2014 v Clarion Congress Hotel Praha pořádá organizace Business and Professional Women. Akce je výjimečná tím, že úspěšné manažerky a podnikatelky nezištně a zdarma předávají celý den své zkušenosti ostatními ženám, které o to mají zájem. Zúčastnit se tedy může každá z vás bez ohledu na profesi i věk. Více informací najdete zde.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account