Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice a my, ŽENY s.r.o. hájíme tato práva s nimi! Společně s ČŽL pro vás připravujeme témata článků týkající se této problematiky, jako je například domácí násilí.

Cílem ČŽL je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsou součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

  Spojuje 35 proženských organizací.
  Ovlivňuje zákony tak, aby se ženám žilo lépe.
  Prosazuje rovnost žen a mužů.
  Posiluje postavení znevýhodněných skupin žen.
  Upozorňuje na problémy žen a nabízíme jejich řešení.

Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

Úspěchy České ženská lobby

  Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou.
  Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
  Zasadili jsme se o dostupnost/navýšení míst v MŠ (novela školského zákona).
  Spolupodíleli jsme se na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MŠMT.
  Sledujeme naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkujeme je na zasedání OSN.

Více informací ZDE

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account