64

V dnešní době bohužel není žádnou výjimkou, když partneři nemohou mít vlastní dítě. Příčiny jsou různé, ale nejvíce se to svádí na náš životní styl – na dlouhodobou konzumaci antikoncepce, trend starších matek či neakční sedavé zaměstnání. Pokud tento problém někoho vážně potká, může si však pořídit své vysněné dítě adopcí, a pomoci tak těm dětem, které mezi ty vysněné nepatřily…
Adoptovat/osvojit si dítě – co to přesně znamená?
Adopce je forma náhradní rodinné péče. Ve chvíli, kdy adoptujete dítě, přijímáte ho zcela za své se všemi rodičovskými povinnostmi, starostmi i radostmi. Osvojené dítě získává příbuzenský vztah i ke zbytku nové rodiny, zatímco ve vztahu s původní rodinou veškerá práva a povinnosti zanikají. 
Kdo může adoptovat?
Osvojit si dítě může jen plnoletá a svéprávná osoba. Dle zákona by mezi potenciálním rodičem a adoptovaným dítětem měl být věkový rozdíl minimálně 16 let. Největší šanci na získání dítěte má stabilní manželský pár, protože se předpokládá, že poskytne dítěti plnohodnotné zázemí. Nesezdaný pár společně adoptovat dítě nemůže.  Samotná žena či samotný muž však zažádat o adopci mohou. O adopci dále může zažádat manžel biologické matky dítěte (příklad: matka samoživitelka si najde nového manžela, který chce přijmout její děti za vlastní). Adopce je nemožná mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci (to neplatí v případě náhradního mateřství). 
Kde a jak lze požádat o svěření dítěte do péče?
Nejprve je třeba podat žádost o zařazení do evidence žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Tato žádost se podává v místě vašeho trvalého bydliště, a to konkrétně na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností. Být zařazen do evidence není žádná maličkost. Sociální pracovníci budou chtít vidět vaše bydlení, budou chtít navštívit vaši rodinu, budou požadovat různé doklady (o příjmech, zdravotním stavu, apod.), aby pak vyhodnotili, zda jste dítěti schopni zajistit dobrý život. O osvojení dítěte pak rozhoduje soud. Pokud soud rozhodne kladně, je třeba se zapsat do matriky jako rodič osvojeného dítěte. 
Souhlas s osvojením
Je nezbytné, aby s adopcí souhlasili biologičtí rodiče. Biologická matka může dát souhlas k adopci nejdříve 6 týdnů po narození dítěte (po šestinedělí). Biologický otec však ihned po narození dítěte. Rozhodně však nelze osvojit nenarozené dítě!
S adopcí musí souhlasit i dítě samotné. Pokud mu již bylo 12 let, je třeba, aby s adopcí osobně souhlasilo. Za děti mladší dává souhlas jeho opatrovník (většinou orgán sociálně-právní ochrany dětí).
6 měsíců „na zkoušku“
Ještě než vám soud svěří dítě do péče, je nutné, abyste o něj na své náklady 6 měsíců pečovali. Soud si tak prověří, zda jste schopni se o dítě kvalitně postarat, zatímco vy si vyzkoušíte, jaké to je, jak si s dítětem rozumíte, zda to zvládáte, apod. V tuto chvíli máte možnost své rozhodnutí ještě změnit. Pokud je vám nakonec dítě svěřeno – rozhodnutí o osvojení lze zrušit pouze do 3 let, pak už nikoliv.
Nový občanský zákoník zavedl povinnost adoptivních rodičů informovat své osvojené dítě o tom, že bylo adoptováno, a to nejpozději do zahájení školní docházky. 
Věřím, že i tímto způsobem může vzniknout spokojená rodinka!

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account