Rodiče a děti si navzájem přestávají kvůli sociálním sítím rozumět. Pokud si položíme otázku: Dokážeme přes sociální sítě vyjádřit svoje pocity, emoce nebo lásku? Odpovědi z praxe často zní: Ano, třeba různými „smajlíky“ nebo je možné vizuálně pocity rozeznat při komunikaci přes „video chat“. Opravdu?
Pro verbální a natož pak neverbální komunikaci takovéto dorozumívání nestačí. V mnoha případech slyším ve své poradně od rodičů, teenagerů a dětí, my neumíme navazovat vztahy, domluvit se, jsme uzavřeni v bublině, nerozumíme si, nikdo nám nenaslouchá. Na druhou stranu nedokážeme bez internetu být. Strach ze situace, že budeme úplně sami, když odložíme mobil, odpojíme se, nebo přerušíme kontakt s virtuálním světem nám to mnohdy nedovolí.

Je důležité nahlédnout pod pokličku a vědět jaké sítě „frčí“
Obecně lze říci, že internet nabízí mnoho sociálních sítí, které zprostředkovávají různé možnosti prezentace a komunikace běžných životních událostí. Pokud chceme s naším dítětem nejen udržet krok, ale naopak dítě více pochopit, komunikovat s ním o tomto virtuálním světě a v neposlední řadě ho mnohdy i chránit, je třeba znát alespoň tyto základní oblasti, které internet nabízí.
Nejvíce používané kategorie současných sociálních sítí a jak se v nich orientovat?
Osobní sítě
Facebook, Google+, Snapchat, WhatsApp aj. Osobní sítě jsou kategorií nejstarší, slouží zejména k přímé komunikaci, udržení kontaktu, sdílení důležitých momentů s přáteli a sdílení toho, co nás momentálně zaujalo.
Sítě zaměřené na sdílení obsahu
Instagram, Twitter, YouTube sdílení videa mezi širokým publikem, Pinterest, Tumblr, aj. Doménou těchto sítí není přímo osoba, ale obsah, který může být osobní, umělecký nebo profesní. Není vždy dáno, že “přítelem” či “sledujícím” je osoba, s níž se známe z reálného života.
Komunity se stejnými zájmy
Linkedin – profesně orientovaný, Flickr – fota zajímavých míst, Soundcloud pro hudební nadšence, Bandcamp aj. Jsou vytvářeny zejména profesionály, stejně tak mohou sloužit i běžným uživatelům, důležitý je obsah specifických zájmů, podle kterých se tyto komunity rozdělují.
Pozn. Podotýkám, že za dobu, co na téma problematiky “Sociální sítě” přednáším nebo o něm píši, jsem kategorie musela několikrát upravit, jelikož se derou do popředí stále další, nové, údajně „lepší“ aplikace.
„Nespoléhejme pouze na to, že dítěti, jak funguje internet, vysvětlí instituce”.

Internet – “žrout času, jsem on-line”
Internet poskytuje obrovské množství aktivit, které jsou svými vlastnostmi atraktivní a záleží jen na každém z nás, kolik času takové aktivitě obětujeme. Velký zřetel na to klademe právě u dětí. Děti jsou mnohdy ve virtuálním světě lákány prostřednictvím odměn, na což jsou schopny si velmi rychle zvyknout.
Hlavními kritérii nadměrného užívání internetu jsou: 
Reálný čas, který na něm strávíme. Dle průzkumů tráví-li člověk na internetu více než 3-4 hodiny, dochází k omezování sociálního kontaktu, fyzickým aktivitám a pracovní či školní přípravě.
Snazší komunikace, která je ve virtuálním světě pro každého snáze dosažitelná. Spousta lidí nedokáže v reálném životě dostatečně komunikovat, třeba se jen bojí vyjádřit svůj názor. Virtuální svět narozdíl od reálného, nám nabízí možnost se snadno „vyzpovídat”, a to různými způsoby a bez hranic.
Závislost a rizika na sociálních sítích
Nejnovější výzkumy prokazují, že sociální sítě:

  jsou návykové, odborníci naráží na fakt, že dvouleté dítě klidně posadíme před blikající obrazovku tabletu, což má přitom na mozek podobný účinek jako droga – obojí vyvolá zvýšenou produkci dopaminu, tedy “hormonu štěstí“. Koukání na obrazovku je v ČR průměrně 7,5 hod. denně, na mobil 50x denně  
  zvyšují riziko úzkosti, deprese, sebevražd
  zhoršují komunikaci, lidé tvoří kratší věty, je jich méně

Rizika sociálních sítí je nebezpečí hlavně pro děti (patologické jednání)

  Kybergrooming – manipulace nejčastěji s dětskou obětí za účelem sjednání schůzky a následného sexuálního zneužití, či ublížení na zdraví
  Kyberšikana – dlouhodobá činnost realizovaná prostřednictvím moderních IT technologií, za účelem ublížit, zdiskreditovat
  Kyberstalking – nebezpečné pronásledování oběti prostřednictvím moderních IT technologií
  Sexting – souhrnně označuje sdílení textového či audiovizuálního obsahu se sexuálním podtextem. Sociální sítě jsou také místem, kde mladí hledají reálný sex za úplatu.


Všeho s mírou… Soubor doporučení pro rodiče

  Na dítě mají sociální sítě největší psychologický a sociální dopad!
  Dítěti do dvou let tablet do ruky nepatří!
  Dítě do pěti let by mělo používat počítač max. 1hod. denně pod dohledem rodiče! Pokud dítě technologie využívá, nemělo by to být pasivně, nýbrž co nejvíce interaktivním způsobem!
  Je třeba, aby rodiče nebo instituce získali určité zkušenosti a informace o možnosti využití sociálních sítí!
  Rodiče by měli být alespoň stejně gramotní v používání sociálních sítí jako jeho dítě a kontrolovat ho!
  Seznamte dítě s možnými hrozbami a riziky!
  Některé sociální sítě FB, SCh, G+, Instagram, YT, mají určenou věkovou hranici. V praxi se to ale příliš nedodržuje, k vzhledem velmi nízkým sankcím!
  Prevence u teenagerů, ukazujte jim pozitiva ve využití sociálních sítí! 

Mezi nejzranitelnější a ohrožené skupiny patří zejména děti a mládež!

“Je třeba našim dětem v prostředí virtuálního světa vytvořit bezpečnou zónu”.
Autorka psychoterapeutka Bc. Renata Siranová, DiS.
 
Zdroj: Pinterest, čerpáno z vlastní přednášky pro pedagogiko-psychologické poradny, školní instituce a Národního ústavu pro vzdělávání
 
 
 
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account