Aktuální data ukazují, že Česká republika má stále co dohánět v souvislosti s rovným odměňováním. Koncept Empowerment Self Defense neboli Sebeobrany pro všechny nabízí řešení, nezaměřuje se jen na fyzickou obranu, ale poskytuje i schémata a nástroje, které nám pomohou postavit se za sebe a chránit si své hranice. Toto vede v důsledku ke kvalitnějšímu životu, k němuž rozhodně nepatří diskriminace v jakékoliv podobě.

„Je jen málo pracovních pozic, které by nebyly zvýšenou agresivitou ve společnosti dotčeny. Cílem Sebeobrany pro všechny je na problematiku bezpečí v organizacích poukázat a přinášet řešení,“ uvádí Linda Štucbartová, zakladatelka ESD Czechia – Sebeobrana pro všechny, která o palčivých tématech diskriminace, diverzity a respektu promluvila na webináři Sebeobrana chytře pro všechny, jež uspořádala Raiffeisenbank pro své zaměstnance. „Respekt vnímáme jako základní ingredienci, která přispívá k psychologickému bezpečí a podporuje zdravou firemní kulturu. A samozřejmě naše nejen osobní, ale i pracovní vztahy. Proto jsme aktivity v měsíci diverzity, kterým je u nás již tradičně květen, zacílili na různé aspekty respektu na pracovišti a jeho důležitost a vnímání,“ přiblížila spolupráci zástupkyně Raiffeisenbank.

Jak se za sebe postavit

Pojďme si nyní ukázat, jak nám zásady „Mysli – Zakřič – Utíkej – Bojuj – Sdílej“ mohou pomoci konkrétně v případě, pokud se domníváme, že jsme se staly cílem platové diskriminace.

Princip Mysli je o intuici, ale také o strategii a informacích. Podle studie Lindy Babcock z Harvardu z roku 2003 totiž ženy o platech nevyjednávají. Firmy je tedy nutně nediskriminují záměrně. Ale ženy si o větší plat prostě neřeknou. Ne vždy se ženám do vyjednávání chce, ne vždy vědí, o kolik si mají říct. Podle studie se do vyjednávání zapojí pouze 7 % žen ve srovnání s 57 % mužů. Pokud se však ženy zapojí, jsou ve vyjednávání stejně úspěšné jako muži.

Základem všeho je příprava. Existuje mnoho zdrojů, ze kterých lze zjistit platové rozmezí pro konkrétní pozice. Zahoďte předpoklad a myšlenky: Když si neřeknu o peníze, tak vlastně na mne v práci nebudou tak přísní a nebudu pod takovým tlakem. A nebudu vypadat hamižně… a budu mít více času na rodinu. Tyto a další podobné předpoklady se totiž nezakládají na pravdě, a hlavně s vyjednáváním o platu nesouvisí. Takže dámy, chce to trochu přípravy a strategie, ale stojí to za to! Jinak v úhrnném součtu ušlého zisku možná budete muset pracovat i o desetiletí déle, abyste dohnaly kolegu, který si na začátku vyjednal více.

Druhým principem sebeobrany je zakřič. Doufáme, že v rámci vyjednávání o platu se křiku vyhnete, ale hlas budete potřebovat, stejně jako odhodlání se za sebe postavit. My ženy se totiž často dokážeme bít jako lvice za jiné, ale nikoliv za sebe. Zkuste si tedy představit, že vyjednáváte za svoji rodinu, své blízké nebo děti…Jak oni k tomu přijdou, že jste nedostatečně odměněna?

Vymezte si hranice. Naučte se komunikovat svoje požadavky a potřeby. Základem je dobrá příprava. Domluvte si s nadřízeným schůzku a tam jasně sdělte vaši aktuální situaci. Na tomto principu je založena naše komunikační formule Začneme sdělením aktuálního pozorování– např. Pro mou pozici se aktuální ohodnocení na trhu práce pohybuje v rozmezí od… do. Následuje emoce – cítím se zde nedostatečně ohodnocena a respektována. A zakončete požadavkem – můžeme se pobavit o možných řešeních?

Přípravu už máte. Následují fakta a argumenty. Nezapomeňte také sdělit váš přínos firmě, a co unikátního můžete nabídnout. Víte, čeho chcete dosáhnout a kde jsou hranice, za které neustoupíte. Možná dostanete zajímavou zpětnou vazbu. Možná bude nadřízený překvapen. Možná to nepůjde tak rychle…Ale ten pocit, že jste se za sebe postavila, za to stojí.

Utíkej je třetím principem sebeobrany. Opět, ne vždy se jedná o útěk ve smyslu Usaina Bolta nebo Emila Zátopka. Spíše se snažíme deeskalovat, získat nebo třeba zklidnit emoce. Pokud se situace ve vyjednávání vyhrotí (nebojte se, nedochází k tomu tak často), a dojde k emočně zvýšené reakci, která je obvykle doprovázena křikem jedné ze zúčastněných stran, tak je lepší nepokračovat. Dejte si pauzu. Je potřeba situaci zklidnit a poskytnout prostor na to, aby rozhořčené emoce trochu „vychladly“. Přestávku u složitých vyjednávání uvítá každý. A pokud chcete příklad úspěšného vyjednávání, připomeňte si Julii Roberts ve filmu Erin Brockovich.

Další možný způsob užití principu utíkej je opuštění toxického vztahu nebo toxického pracovního prostředí. Pokud máte dojem, že si vás ve firmě neváží, cítíte se podhodnocená nebo nedoceněná a nedá se s tím nic dělat, jděte jinam.

Fyzický boj, který je v konceptu Sebeobrany pro všechny až na čtvrtém místě, tentokrát vynecháme. Fyzickou obranu bychom totiž měli používat pouze v momentech, kdy jde o zdraví nebo o život.

Pozornost naopak budeme věnovat pátému principu, který zní Sdílej. Sdílení je o sdílení úspěchů, poučení se z neúspěchů, schopnosti říct si o pomoc. Zároveň jeho nedílnou součástí je i schopnosti mít kolem sebe okruh lidí, na které se můžete spolehnout. Společenství, které vás posouvá dál. Ti, kteří vám rozumí, jsou schopni naslouchat, neposuzovat a neodsuzovat. Budujte vztahy, protože s opravdovými přáteli můžete mít autentické konverzace. Dostanete zpětnou vazbu a často i cenné informace, které vám mohou pomoci při příštích vyjednáváních. My ženy společně sdílíme hodně často i velmi intimní informace, ale ne vždy ty podstatné.

Komunita Ženy s.r.o. a testerky MYLOU vám mohou dodat inspiraci, podporu nebo bezpečí. „Je prima, že Ženy s.r.o, podporují ženy i muže. Jim i RaiffeisenBank děkuji za pozornost věnovanou tomuto tématu,“ říká Linda Štucbartová, zakladatelka ESD Czechia – Sebeobrana pro všechny, a dodává: „Nebojte se za sebe postavit.“

Zdroj: RaiffeisenBank

Foto: se souhlasem RaiffeisenBank

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account