Současná žena musí být matkou, manželkou, kamarádkou, ale také úspěšnou zaměstnankyní nebo podnikatelkou a v neposlední řadě ženou. Všechny tyto role a to, jak se s nimi potýká, ovlivňují její sebevědomí. Kromě péče o domácnost a rodinu nebo dosažení pracovních úspěchů, jsou na ni kladeny i vysoké nároky v oblasti vzhledu nebo fyzické a psychické kondice.
„Ženy jsou v tomto ohledu zodpovědnější, pravidelně navštěvují preventivní prohlídky, více dbají na zdravý životní styl. Stále to však není dostačující, ať už z důvodu nedostatku času nebo proto, že vlastně nevědí, jak o své zdraví pečovat. Často řeší i pouze fyzickou stránku a zapomínají na své psychické zdraví,“ říká MUDr. Karel Bláha, praktický lékař z poradny uLékaře.cz.

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme.
Tuto skutečnost potvrzuje i průzkum komunity ŽENY s.r.o. 22 % žen vnímá zdraví jako to nejdůležitější na světě. Dalších 19 % za klíčové považuje zdraví celé rodiny. Významná skupina žen, tzn. 16 % oslovených, vnímá zdraví jako něco, co si za peníze nekoupíme (viz graf 1). Přestože řada žen hodnotí péči o své zdraví jako dostačující, často ji vnímá převážně jako preventivní návštěvy u lékaře.
Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 680 žen, je dále patrné, že ženy považují své zdraví a zdraví své rodiny za nejdůležitější na světě. Klíčová je pro ně preventivní péče. Přestože téměř 61 % žen hodnotí své zdraví spíše pozitivně, stále si příliš nevěří. Pokud jsme ale zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse a našem sebevědomí. ŽENY s.r.o. se proto v roce 2018 v rámci svého programu na podporu sebevědomí žen zaměřují právě na podporu fyzické i psychické stránky zdraví.
Co pro dotazované ženy znamená zdraví?

  Téměř 40 % žen se domnívá, že jejich zdraví není v pořádku
  Téměř 61 % respondentek hodnotí své zdraví spíše pozitivně
  Míru svého sebevědomí hodnotí spíše pozitivně pouze 45 % oslovených
  Ženy nejčastěji považují zdraví a zdraví své rodiny za to nejdůležitější na světě
  Až 73 % oslovených žen věří, že přistupují k otázce prevence aktivně
  Odborníci doporučují věnovat péči vlastnímu zdraví a psychické pohodě
  Již třetí ročník akce na podporu ženského sebevědomí „Den, kdy se budu mít ráda“, který je zaměřený na zdraví a duchovno, můžete navštívit 20. ledna 2018

Průzkum dále ukázal, že pouze 12 % žen chodí pravidelně do přírody a 10 % oslovených žen zdravě jí. Dokonce ještě menší podíl žen uvádí, že pravidelně odpočívá, snaží se nestresovat, naslouchá svému tělu, pravidelně jí, sportuje nebo dokonce medituje (viz graf 3). Přičemž právě stres a únava, nedostatek času na sport a relaxaci nebo zanedbaný vzhled patří mezi faktory, které sebevědomí žen značně snižují.
Jak se hodnotíte v otázce sebevědomí?

„Jsme-li zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse, a tudíž na našem sebevědomí. Proto se v roce 2018 zaměříme na dva aspekty tvořící harmonii v nás, a to zdraví a duchovno. Důležité je mít se skutečně rády takové, jaké jsme… uvnitř i vně. Návštěvnice akce Den, kdy se budu mít ráda, mohou kromě konzultací s praktickými lékaři, psychology, dermatology nebo praktickými chirurgy využít i služeb nutričních poradců, masérů a terapeutů nebo poradců na zdravý životní styl.“ 
Eva Čejková Vašková, zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o.

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account