Situace, kdy se párům nedaří počít dítě, jsou stále častější. Koneckonců potvrdil to i nedávný průzkum, který si nechala vypracovat klinika asistované reprodukce Prague Fertility Centre (PFC). Dle jeho výsledků má v České republice až třetina párů problémy s početím. Již delší dobu se jedná o velmi diskutované téma, ovšem poněkud v pozadí zůstává zcela jiné a pro ženu snad ještě bolestivější, tím jsou opakované potraty. Ani v případě úspěšného početí totiž není ještě zcela vyhráno, neboť až čtvrtina těhotenství bohužel z nejrůznějších příčin končí potratem.

Proč dochází k potratům

Nejčastěji dochází k potratu z genetických důvodů, a to buď vrozených, kdy jsou již přítomny v genetické informaci partnerů, nebo nově vzniklých, které přicházejí s rostoucím věkem rodiček. Právě toto riziko narůstá geometrickou řadou od 33. roku věku ženy. Příčiny však mohou být také imunologické. Tělo ženy v době časné gravidity musí být imunologicky připravené přijmout embryo, které je částečně tělu cizí. Tento složitý proces imunotolerance může být narušen a je nutné podstoupit imunologické vyšetření u specialisty a následné vytvoření konkrétního plánu léčby.

Potrat může být vyvolán také špatně kompenzovaným endokrinologickým onemocněním (např. sníženou nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy, dekompenzovaným diabetem, hyperprolaktinémií apod.), ale také jednou z nejčastějších hormonálních poruch, což je syndrom polycystických vaječníků (PCOS). V těchto případech je nutná mezioborová spolupráce s endokrinologem, obezitologem, popřípadě s jiným specialistou.

Obecně zažitá představa, že kliniky asistované reprodukce se zaměřují pouze na umělé oplodnění, není zcela přesná. Jejich služby zahrnují rovněž pomoc při zjištění reprodukčního zdraví páru. V anamnéze ženy je třeba se zaměřit na rizikové faktory jako věk, hmotnost či výše uvedená neléčená onemocnění. V potaz musí být brány rovněž genetické vady v rámci rodiny, které mohou způsobovat například zvýšenou srážlivost krve, případně nádorová onemocnění.

Úspěšná gravidita ale není pouze ženskou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Svou důležitou úlohu zde sehrává i zdraví muže, proto se u nich odborníci zaměřují na spermiogram či osobní anamnézu, kdy zjišťují především to, zda dotyčný prodělal nějaké operace, zvláště pak varlat nebo prostaty. Nezanedbatelnou roli mají také jiná onemocnění a s nimi spojená medikace, například je nezbytné vědět, zda muž užívá léky na vysoký cholesterol, hypertenzi apod.

Prevence samovolných potratů

Lidské tělo umí stále překvapit i odborníky, a to jak pozitivně, kdy se dokáže vypořádat s nejrůznějšími problémy, tak negativně. Právě v případě potratů může nastávat druhá situace, což znamená, že i v momentě eliminace nejrůznějších rizik, k ukončení těhotenství může dojít. Přesto se vyplatí nic nepodcenit a snažit se této situaci předejít.

V případě, že k potratu došlo z genetické příčiny, měl by pár zcela jistě podstoupit genetickou konzultaci a vyšetření krve. Tímto způsobem lze totiž zjistit genetickou informaci obou partnerů (tzv. karyotyp) a odhalit, zda někdo z nich není nositelem genetického problému, který se poté může manifestovat u počínající gravidity. Člověk může být přitom navenek zcela zdráv. Genetik indikuje během vyšetření tzv. preimplantační diagnostiku v embryu, kdy probíhá genetické vyšetření několika buněk odebraných z embrya. Tím způsobem se potvrdí či vyloučí možné genetické příčiny potratu. Pro případnou IVF léčbu jsou tedy použita pouze geneticky zdravá, tzv. euploidní embrya. Při podezření na imunologický faktor je nutné spolupracovat s reprodukčním imunologem a nastavit léčbu každému páru na míru.

Další skupinou pacientek, jež jsou ohroženy vyšším rizikem opakovaných potratů, jsou ženy s endokrinologickým onemocněním. Uvádí se, že až 20 % žen trpí také syndromem polycystických vaječníků (PCOS), přičemž u tohoto onemocnění není zcela zřejmá příčina vyššího rizika potratu.

Snažíte-li se otěhotnět, pak mějte na paměti, že léčba by měla být vždy komplexní, což zahrnuje rovněž celkovou úpravu životních návyků.

 

Autor: Redakce

Zdroj: klinika asistované reprodukce Prague Fertility Centre

Foto: Shutterstock

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account