Umět správně hospodařit je dovednost, bez které se nikdo z nás neobejde. Čím dříve naučíte děti rozumět penězům, tím násobíte jejich šanci na úspěch a snižujete riziko, že skončí v dluhové pasti. A oběd v režii dětí je jedním z triků, jak se vaši potomci mohou učit rozumět penězům.

Nejpodstatnější ve výuce finanční gramotnosti totiž je nechat děti, aby si zažily co nejvíce situací na vlastní kůži. To je často i těžká lekce pro dospělé – musí se totiž naučit dát dětem důvěru a nechat je, aby si samy poradily. Svěřte jim finanční plánování i realizaci malých rodinných událostí. Osvědčeným trikem je nechat na dětech právě nedělní oběd. Pomozte jim sestavit nákupní seznam i rozpočet na jimi vybrané jídlo. Vybavte je přiměřeným finančním obnosem a nechte je nakoupit. Nebojte se dětem s přibývajícím věkem dávat více a více zodpovědnosti. 

Zajímejte se také o programy finanční gramotnosti, které nabízí škola, kam vaše děti chodí. Jedním z nejinteraktivnějších programů, se kterými se můžete aktuálně setkat, je Abeceda peněz. Projekt je určený zejména pro žáky čtvrtých tříd a zatím je do něj zapojeno více než dvě stě škol. Abeceda peněz sází na zážitky, vlastní zkušenost a zodpovědnost dětí. „Děti mají za úkol vybudovat vlastní firmu. Navrhnout její logo, název a hlavně sortiment. Takové zboží, které zvládnou samy, s přiměřenými náklady, vyrobit, a bude možné jej prodat na veřejných jarmarcích, jež jsou vrcholem Abecedy peněz. Děti tedy neustále musí propočítávat cenu výrobku, kalkulovat se vstupními náklady i cenou vlastní práce a pracovat na propagaci. To vše společně po vzájemné diskuzi s ostatními,“ popisuje David Hubáček.

Žáci se tak naučí nejen chápat základní pojmy a zákonitosti ze světa peněz, ale taky vzájemné spolupráci, toleranci, ocenění schopností spolužáků. Děti, které prošly jakýmkoli programem finanční gramotnosti, mají prokazatelně lepší finanční dovednosti. Díky Abecedě peněz se podle učitelů, jejichž třídy se do projektu zapojily, děti učí i lépe plánovat své výdaje. “Jedním z pozitivních dopadů Abecedy peněz je změna vnímání dětí, jak zacházet s vlastními penězi. Kapesné, které děti dostaly, většina dřív utrácela okamžitě. Teď o financích přemýšlejí v dlouhodobějším horizontu a spoří si,” líčí Štěpánka Rohmová, učitelka ze ZŠ Nejdek. Její zkušenost potvrzuje i Venuše Kučerová z děčínské ZŠ Na Stráni: “Přestože většina dětí dostává své kapesné a učila se hospodařit i dříve, až zkušenost z projektu je naučila o výdajích více přemýšlet a šetřit.”

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account