„Opravdu nádherná se cítím kdykoliv jsem se svými přítelkyněmi v ženském kruhu.“ Jennifer Aniston

Již od založení prvních kmenových společností se ženy začaly shromažďovat v kruzích, jejichž síla byla více než mystická. Energie společného sdílení, naslouchání, užívání si smíchu, pláče, ticha, předávání zkušeností a to vše v bezpečí a otevřenosti žen, byla vždy uctívaná a už od dob pohanských bylo moc dobře známo proč.
Babičky, dcery, matky, vnučky, přítelkyně, provdané, ovdovělé, svobodné, bezdětné, všechny ženy pospolu předávající si zkušenosti, vize a vibrace ojedinělého přátelství napříč generacemi. K tomu společné tvoření – šití, háčkování, malování, pečení, meditování aktivní či rituální. To vždy bylo součástí prvních kmenových uspořádání. Ženy v ženských kruzích. Muži v mužských. Posvátnost, rituály a v dnešní době tak důležitý „osobní rozvoj“ byly naprostou součástí. Přicházely samovolně bez plánů a rozvrhů. Například v důležité fázi menstruace – takzvaný červený stan, kde si ženy sdělovaly pocity, odpočívaly společně a vnímaly jedna druhou. Vyměňovaly si moudré rady a vize, jež jim právě v tuto fázi přicházely. Věděly totiž, že v době mensturace má každá žena velké silné napojení na svou vlastní ženskou moudrost a pravdu. I muži to v této době uctívaly a považovaly ženy v tomto období za opravdové bohyně – vědmy.

Jak je to dnes? Je možné, že by si ženy v hektické době udělaly opět čas na sebe a mohly se tak vrátit ve společnosti svých „pomocnic“ zase úplně k sobě? Ano, je to možné, pokud budeme chtít. 🙂

Jsem vážně moc ráda, že v současné době čím dál více žen poznává tuto nezbytnost. Pro své zdraví, spokojenost a naplnění své ženské podstaty. Kdykoliv jste šťastná, smutná, zmatená, unavená, divoká nebo moc zranitelná, kdo jiný než kruh podobně smýšlejících kamarádek by vám mohl být lepšími společnicemi.

Můj osobní příběh, jak jsem došla k lásce k ženským kruhům, je vskutku nenápadný. První střípky začaly, když jsem ještě pracovala jako lektorka angličtiny a výuka probíhala v neformálním prostředí a metodika výuky byla velice hravá. Seděli jsme v kruhu (ženy, muži) a na několik momentů vždy zapoměli, že se vlastně učíme. Tam poprvé jsem ucítila krásu uzavřeného kruhu, jakéhosi místa bezpečí a svobody. Avšak zlom přišel o něco později.
Pořádám různé ženské semináře, jejichž společným tématem je vždy nějaký podnět k růstu, sebe-objevování, harmonickému žití a přirozenému zdraví. Tyto workshopy jsou vždy na 100 % ve společnosti žen a zjistila jsem jednu důležitou věc. Když opomenu to, co se při semináři účastnice učí a osvojují si, v kruhu žen vzniká cosi nádherného a silného. Jako by se energie všech spojila v jednu a plyne to, jako vodopád, tichý proud řeky nebo i rozbouřené moře. Opakují-li se určité semináře a schází se stejná skupinka žen, je to o to silnější samozřejmě. Těší se na sebe, ke každému tématu se nestydí říci vlastní zkušenosti, otevírají se tak i dávné vzpomínky, bolesti a radosti, které najednou potřebují být sděleny, posdíleny a doslova pohlazeny slovy ostatních žen. K tomu společná meditace, která otevírá všechny přítomné ženy, celý prostor a srdce. Krása ženských kruhů je v její síle, čistotě, tradici a posvátnosti. Jsem vděčná, že mě cesta života zavedla právě k tomuto poznání a budu velice ráda, když se k nám ostatním přidáte i vy 🙂

 
S láskou a úctou,
Jana Hrušková, www.vivaenergia.cz

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account