105

Jeden z mnoha dnů který opravdu zaslouží být vyhlášeným Mezinárodním dnem. Na počest všem lékařům zachraňujícím životy mnoha lidí po celém světě. Jedná se o jistě obdivuhodné a náročné povolání, neboť právě tady, pod rukami těchto lidí jde o život.

Den lékářů se slaví od roku 1984 z podnětu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války.

Lékař je absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě. V Česku jde o šestileté prezenční studium zakončené titulem „doktor medicíny“ (tj. forma udělovaná diplomem od roku 1998; ve zkratce MUDr., Medicinae universae doctor, což doslovně česky znamená doktor všeobecného lékařství).

K roku 2013 existovalo na území České republiky osm lékařských fakult poskytujících příslušné vzdělání. Na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové lze studovat magisterský program vojenské všeobecné lékařství, na němž se podílí také LF v Hradci Králové UK. Od roku 2010 je akreditován obor všeobecné lékařství na nově zřízené Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Zubní lékař je absolvent magisterského studijního programu zubní lékařství na lékařské fakultě. V Česku jde o pětileté prezenční studium zakončené titulem „doktor zubního lékařství“ (ve zkratce MDDr., Medicinae dentium doctor). K roku 2013 poskytovalo příslušné vzdělání pět lékařských fakult, z toho jedna v Praze a po jedné v Hradci KrálovéPlzniBrně a Olomouci. Na FVZ UO lze též studovat vojenské zubní lékařství.

Podle své odbornosti skládá odborné zkoušky – atestace.

Patronem lékařů je sv. Lukáš.
Zdroj titulního obrázku: bing.com

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account