Tunkov (Tunkau)

Dnes již zcela zaniklá ves Tunkov, německy Tunkau, ležela v horní části údolí

potoka Bublava, pramenícího 1,3 km jihozápadně od vsi, v nadmořské výšce

625 m v Doupovských horách, 12 km jihozápadně od Kadaně ve Vojenském

újezdu Hradiště. Ves bývala za tří stran obklopena zalesněnými kopci,

pouze k severu byl údolím potoka otevřena.

Tunkov je původně slovanská vesnice, jejíž název byl odvozen ze jména Tomáš,

Tomek. Dějiny Tunkova jsou spjaté se sousední vsí Telcov.

První písemná zmínka o vsi Tunkov pochází z listiny z roku 1196, která potvrzovala,

že mašťovský vladyka Milhost dává připsat cisterciáckým mnichům z Waldsassen

pro jejich klášter mimo jiné i ves „Tulchowe“. Roku 1394 je však Tunkov

spolu s Telcovem uváděn již u manství Okounov a roku 1566 spolu

s dalšími 12 vesnicemi u panství Šumburků.

Roku 1604 změnila ves dvakrát majitele. Nejdřív Markéta Boryňová,

znovu provdaná za Viléma Huvaru z Lobenštejna, prodala zděděný Tunkov

spolu s Telcovem bratrům ze Šteinsdorfu. Od nich koupil obě vsi ještě

téhož roku Kryštof z Fictumu, pán Klášterce. Od té doby již Tunkov sdílel

osudy kláštereckého panství včetně pobělohorských konfiskací

a nástupu nových majitelů pánů z Thunu. Podle urbáře kláštereckého

panství z roku 1649 žilo v Tunkově 7 sedláků a jeden chalupník. 

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account