Ostré (Westrum)

Dnes již zcela zaniklá ves Ostré, německy Westrum, ležela

na malém potůčku mezi kopci v nadmořské výšce 510 m v severovýchodní

části Doupovských hor, 8,3 km jihozápadně od Kadaně

ve Vojenském újezdu Hradiště.

Katastr vsi měřil 2,08 km².

Název vsi byl slovanského původu a německé pojmenování vzniklo

z českého tvaru „Vostrým“, vyslovovaného v průběhu 15. století Vostrim

 V soupisu majetku panství Egerberk, ke kterému ves patřila,

z roku 1460 ještě Ostré uvedeno nebylo.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1488 kdy je „pusté Westrem“

zapsáno v Deskách Dvorských u hradu „Egerbergk“.

V dalších listinách, vztahujících se k tomuto panství již Ostré uváděno je

a spolu s panstvím bylo také po prohrané bitvě na Bílé hoře zabaveno

a roku 1623 Kryštofem Šimonem z Thunu koupeno a připojeno

k panství Klášterec.

Podle berní ruly z roku 1654 žili v Ostrém pouze 2 sedláci,

5 chalupníků a 1 poddaný na obci.

Stavení měli celkem dobrá, ale pole kopcovitá a špatná.

Luk měli málo, ale přesto jim obživu poskytovat hlavně chov dobytka

a práce v lese. Do roku 1787 se situace ve vsi trochu zlepšila,

bylo zde již 11 domů, ale bohatou vesnicí Ostré nikdy nebylo.

V roce 1846 žilo ve vsi 75 obyvatel a počet domů vzrostl na 15.

Roku 1850 se Ostré stalo samostatnou obcí,

od roku 1868 však bylo osadou Radnice.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account