89

Andrea a Jiří Bartoškovi

Paní Andrea je sice archeoložka, ale již přes 40 let je manželkou

Jiřího Bartošky. 

Andrea Bartošková (67) se jako zaměstnakyně Archeologického ústauv Akademie

věd České republiky zaměřila na studium slavistiky, hradišť a vývoje

raně středověké kultury.

Je autorkou řady odborných publikací, jako jsou např. Slovanské depoty železných

předmětů v Československu, Budeč 1100 let (905-2005),

Studium českých raně středověkých hradišť či K současnému stavu zhodnocení

archeologického výzkumu budečské akropole.

Manželé spolu Vychovali dceru Kateřinu a syna Jana.

Jejich manželství je jedním z mála hereckých vztahů, který vydržel,

podobně jako Karla Heřmánka a Hany Heřmánkové 

či Viktora Preisse a Jany Preissové. 

Jiří Bartoška je český herec a filmový organizátor.

 Od roku 1994 působí coby prezident Mezinárodního filmového festivalu

v Karlových Varech, kde spolupracuje zejména s filmovou kritičkou Evou Zaoralovou.

V roce 2015 dosáhla pořádající společnost Film Servis Festival Karlovy Vary,

kterou vlastní Bartoška, čistého zisku 7 milionů korun.

Hudlenka

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account