83

Baltazar nebo také Baltazár je mužským křestním jménem s babylonským původem. Jméno se vyvinulo z babylonského „beltšaccár“ a dá se přeložit jako „ochraňuj život krále“ nebo „Bůh ať ochraňuje život krále“. Baltazar je jménem jednoho ze Tří králů, kteří dle bible a středověké pověsti navštívili Ježíše po jeho narození. Jsou patrony poutníků. Na Tři krále také Baltazar slaví svůj svátek.

Jméno Baltazar má i svoji mutaci v podobě Baltazár, nemá však žádný ženský protějšek. Domácí variace jména představují Balt, Baltek, Baltazárek nebo také Tazar či Tazara.

Jméno Baltazar se užívá i v polštině, jako Baltazár i ve slovenštině nebo maďarštině. Německá, anglická a francouzská podoba jména je Balthasar, italská Baldassare, španělská Baltasar, ruská Valtasar.

U nás žijí zhruba dvě desítky mužů s tímto jménem.

Známým představitelem jména byl pak například Baltazar Zaháňský – polský šlechtic.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account