108

Mužské křestní jméno Jeroným (také Jeronym nebo Jarolím) má řecký původ. Pochází z řeckého jména Hieronymos, které se překládá jako „svaté jméno“, potažmo „muž se svatým jménem“. Základem jména jsou slova „hierós“ („svatý“) a „onoma“ („jméno“).

Vznešené jméno Jeroným zní v současnosti velmi atraktivně, i přes svůj starý původ sahající až do řečtiny. Jeroným je doslova svatým jménem, které si zaslouží pozornost stejně jako nositel tohoto jména.

Mužské křestní jméno Jeroným nemá ženský protějšek, má však alternativy v podobě jmen Jeronym nebo Jarolím. Domáckými variacemi jména jsou Jerek, Jerouš, Jeroušek, Jeronýmek, také Ron aj.

Jméno se vyskytuje v mnoha jazycích v různých podobách. Slovenština jméno užívá jako Hieronym nebo Jarolím, angličtina jako Jerome, němčina jako Hieronymus. Francouzskou verzí jména je Jérome, italskou Geronimo nebo Girolamo, španělskou Jerónimo, portugalskou Jeronimo nebo Hieronimo. Polština jméno zná jako Hieronim, ruština jako Ieron nebo Ieronim, maďarština jako Jeromos.

U nás je jméno používáno spíše okrajově, v současnosti ho uživají necelé tři stovky mužů.

Nositelem jména je Svatý Jeroným, také Jeroným Pražský, český myslitel přelomu 14. a 15. století. Mezi současnými uživateli jména bychom našli českého psychologa Jeronýma Klimeše, písničkáře a cestovatele Jeronýma Lešnera a též známého právníka a politika Jeronýma Tejce.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account