Egyptolog a archeolog Miroslav Bárta také dlouhá léta vedl Český egyptologický ústav FF UK a loni se stal prorektorem Univerzity Karlovy. O archeologii říká, že je to strategická věda pro 21. století.
 

Každá civilizace je omezená v čase. Následuje kolaps, který však neznamená konec, ale „jen“ transformaci, tedy jakýsi zlom .Na začátku i na konci tohoto vývoje stojí obvykle konflikt. 

Ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací dochází skokově, nikoliv lineárně. Např. v roce 1989 se nejen v Československu vše změnilo „skokem“ během pár týdnů. 

Herakleitův zákon – to, co civilizaci přivede na vrchol, je obvykle to samé, co zapříčiní její krizi a pád. Například nárůst byrokracie. Nejprve jde o pozitivní fenomén, pak ale systém začne spotřebovávat mnohem víc, než produkuje. 

Každá civilizace potřebuje pro svoji existenci funkční společenskou smlouvu založenou na spolupráci elit a většinové společnosti a také své lídry. Pokud elity přestanou dbát o společnost, ta kolabuje. 

Civilizaci spojují stejné symboly, hodnoty, společná kultura, vize a obecně uznávané právo. Ztratí-li společnost tyto tmelicí prvky, zaniká. 

Vývoj civilizace je předurčen schopností přizpůsobit se proměnám vnějšího prostředí. Změny klimatu zásadně mění vývoj civilizace. 

Zásadní vliv na růst každé civilizace mají technologie a objektivně levné zdroje energie (např. kdysi vynález parního stroje). Nadměrná spotřeba je cesta do záhuby. Pokud společnost spotřebovává více energie, než je schopna vyprodukovat, spěje ke kolapsu.

 
 
 
 
 

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account