49

Minule jsme si řekly, že soud manžele nerozvede, dokud nebude vyřešena otázka výchovy a výživného. Jelikož jsme zde problémy spojené s výchovou již probraly, zaměřím se dnes na otázku výživného. I zde platí, že rodiče se mohou dohodnout na tom, jak své dítě budou finančně podporovat, a předejít tak soudnímu řízení. Nicméně spíše převládají případy, kdy je otázka výživného doprovázena mnohými spory… Vždyť tu jde především o peníze, nebo ne?  
Kdo platí výživné a kolik?
Rodiče mají vůči svému dítěti vyživovací povinnost již od jeho narození. V případě, že je celá rodina pohromadě, není vyživovací povinnost nijak konkretizována (není určeno kolik a kdo má na dítě přispívat). Zatímco „výživné“ je jakýmsi upřesněním (konkrétní částka) této vyživovací povinnosti pro toho rodiče, který nadále nebude mít dítě ve své výlučné péči. 
Praxe je taková, že u výlučné péče se vyměří výživné jen jednomu z rodičů – tomu, co se „nestará“, zatímco u střídavé péče oběma.
Co soud posuzuje, aby určil výši výživného?

  potřeby dítěte
  schopnosti a možnosti rodiče, který bude mít dítě v péči
  schopnosti a možnosti rodiče, který má výživné platit

   Jsou zkoumány příjmy a majetek. Řeší se, jestli se „povinný“ rodič záměrně nevzdal lépe placené práce, jestli nepodstupuje finanční rizika, apod.
   Soud může provést řadu důkazů (výpisy z účtů, daňové přiznání, potvrzení zaměstnavatele, výslech svědků), aby zjistil jeho opravdové majetkové poměry.
   Když rodič nespolupracuje a neprokáže své příjmy, je tu tzv. sankční opatření, kdy soud předpokládá příjem 25 násobku životního minima

Výše výživného se může v průběhu času měnit…
… a to, když se změní (k horšímu i k lepšímu) majetkové poměry na straně rodiče. Tzn., když rodič změní nebo ztratí zaměstnání, když získá nějaký majetek, když se změní jeho zdravotní stav, nebo když mu vzniknou další vyživovací povinnosti (uzavře nové manželství, narodí se další dítě, apod.)
Nebo také, když se změní majetkové poměry na straně dítěte. Dítě může v daném období potřebovat více prostředků, např. kvůli nové škole či nemoci. Majetkové poměry dítěte se však mohou i zlepšit (brigády). 
Za těchto okolností soud může na návrh (nebo i bez něj) změnit výši výživného.  
Kdy končí povinnost platit výživné?
Ve chvíli, kdy skončí vyživovací povinnosti vůči dítěti, může skončit i povinnost platit alimenty. S tím rozdílem, že v případě výživného je třeba požádat soud o zrušení této povinnosti! Vyživovací povinnost končí ve chvíli, kdy je dítě schopné se samo uživit.
Co dělat, když „povinný“ rodič alimenty neplatí tak, jak by měl?

 • Podat trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy – to lze, pokud rodič neplatí výživné déle než 4 měsíce. Odsouzení se vyhne, jen tehdy, když dobrovolně splatí dlužnou částku.
 • Podat návrh na výkon rozhodnutí – dlužná částka bude vymáhána soudně
 • Podat návrh na nařízení exekuce –dlužná částka bude vymáhána exekutorem

 
Měly byste zájem se dozvědět o tomto tématu více? Napište nám.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account