61

Red.Miky je tu s další lekcí, bez které se prostě neobejdete! Tentokrát pěkně dozelena!
Nedávno jsme měli 17. března (17th February). Všimli jste si něčeho zvláštního? Viděli jste třeba více lidí či věcí (more people or things) v zeleném hávu nebo symboly trojlístku (a shamrock)? Pokud ano (if so), tak důvod je jednoduchý (simple). Právě tento den slaví (celebrate) Irové den svatého Patrika, neboli St Patrick´s Day. Pro ně je to jeden z nejvýznamnějších dnů v roce a oslavy podle toho vypadají.
Jak už jsem zmínila, je to irský státní svátek (a public holiday), čili můžou si ho pořádně užít. Nejen, že tento svátek je znamením, že brzy přijde jaro (spring), ale hlavním důvodem je oslava sv. Patrika. A kdo to vlastně byl?
Jednalo se o apoštola (an apostle) a dodnes je patronem Irska (a patron of Ireland).  Kupodivu se ale nenarodil v Irsku, ale ve Walesu a jeho původní jméno bylo MaewynSuccat. V šestnácti letech (at the age of sixteen) ho otrokáři unesli (kidnapped) do Irska, kde měl za úkol starat se o ovce (sheep). Po šesti letech měl vizi (a vision), že musí utéct (escape) zpět do Walesu. Následovala další vize, která mu radila, aby pomohl Irům (help the Irish). Stal se tedy knězem (a priest), přijal křesťanské jméno Patrik a vrátil se do Irska, aby konal svou misi – obrátit je nakřesťanství (convert them to Christianity). Díky němu se postavilo hodně klášterů (monasteries) a škol (schools).
Zvláštností je fakt, že přesné datum jeho narození (date of birth) není známé, ale den jeho úmrtí (day of death) připadá právě na 17. března a proto se tento svátek slaví tento den.
Jak už to tak bývá, kolují různé mýty (myths) právě o sv. Patrikovi. Např. o tom, že vyhnal hady (snakes) ze země, což se bohužel prokázalo jako výmysl, jelikož hadi v Irsku nikdy nebyli. Nebo třeba fakt, že na symbolu Irska – trojlístku – vysvětloval lidem Nejsvětější trojici (the Holy Trinity). To sice může být pravda, ale on sám o tom nikdy nepsal.
A proč se tento svátek tak rozšířil ve světě (spread in the world)? Důvod (a reason) je jednoduchý – ve 40. letech 19. století v Irsku vypukl hladomor (a famine) a lidé tak odjížděli ze země pryč, převážně do Kanady, USA a Austrálie. Společně s jejich novým domovem stále dodržovali své zvyklosti (customs) a tak tento svátek narůstal na oblibě (popularity).
Co se USA týče, tak první přehlídka (a parade) se konala v Bostonu a následně v New Yorku, kde se dodnes na 5.Avenue (the fifth Avenue = 5th Avenue) tato tradice dodržuje a je to jeden z největších průvodů na světě (co se týče tohoto dne).
Možným důvodem, proč lidi tento svátek tak moc slaví, je ten, že den sv. Patrika většinou připadá na období půstu (Lent) a pouze 17. března mají povoleno jíst (eat), pít (drink) a užívat si (have a good time). 🙂
A jakou aktivitu bych vám tentokrát vymyslela? Co takhle z následujících slov vytvořit to správné? A k tomu mi připište i český překlad. Budu se těšit na vaše výsledky v komentářích (nebo ve zprávě, záleží na vás). První slovo je jen příklad toho, co po vás chci.
ETIM -> time = čas
NLET
MSOCTSU
ADHET
TAE
AMFEIN
TATYCRIHINIS
TBIHR
ENSAK
CRAHOSKM
MILEPS
 
Na závěr mám pro vás jedno zpestření. Máte-li zájem si poslechnout a vychutnat irskou hudbu a naladit se tak na jejich notu, pak si vyberte píseň z tohoto odkazu http://www.st-patricks-day.com/irish-songs-lyrics-and-audio/.
Příjemný poslech a krásný den!
Vaše Míša 🙂

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account