117

Na 10. září byl  Mezinárodní asociací pro prevenci sebevražd a Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen Světový den prevence sebevražd (World Suicide Prevention Day). V rámci tohoto dne se tyto organizace snaží upozornit na závažnost problému sebevražd.

90% sebevražd je způsobeno přítomností nějaké psychické choroby. Dá se jim proto předcházet a nemocné vyléčit. 

Se třemi až pěti sebevraždami denně se Česko řadí mezi země s vyšší sebevražedností.

Při porovnání statistik počtu sebevražd podle pohlaví se ukazuje, že muži páchají sebevraždy asi čtyřikrát častěji než ženy. V měřítku na 100 tisíc obyvatel jsou pak nejohroženější ti starší 75 let. 

U mladých mezi patnácti a čtyřiadvaceti lety jde o druhou nejčastější příčinu smrti hned po úmrtí na silnicích. Nejčastějším způsobem sebevraždy u mužů je oběšení, následované zastřelením, skokem z výšky, otravou a skokem před pohyblivý předmět. U žen se nejčastější jedná o oběšení, otravu a skok z výšky. 

ČR se podle ministerstva na národní úrovni věnuje tématu sebevražd jako jedna z prvních ve střední a východní Evropě. Národní akční plán prevence sebevražd pro roky 2020 až 2030 je součástí velkého dokumentu Zdraví 2030.

Do prevence by psychiatři chtěli zapojit i praktické lékaře. Ti by se měli naučit rozpoznat varovné příznaky. Ukazuje se, že řada lidí, kteří spáchají sebevraždu, několik týdnů nebo měsíců předem navštíví praktického lékaře s nějakým problémem.

Pokud máte psychické problémy, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nepřetržitě.

 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account