Rybník se rozkládá na katastru obcí Březina a Žďár u Mnichova Hradiště a zabírá plochu 45 hektarů. Vznik rybníka se datuje až do 16. století, kdy byl založen hlavně se záměrem chovu ryb. Poloha rybníka při jeho zakládání byla volena poměrně vhodně, neboť jeho podloží je tvořeno z vápnitých jílovců a slínovců, a ty jsou poměrně málo propustné. Hráz rybníka Žabakor je dnes součástí silnice 3. třídy, která vede z Doubravy do Březiny.

Rybník napájí říčka Žehrovka, která sbírá své vody ze svodnic v Českém ráji a za hrází rybníka se po asi 800 metrech vlévá do řeky Jizery. V minulosti tekla říčka skrz rybník, dnes je Žehrovka odkloněna a obtéká rybník obtokem strouhou po jeho severní straně.

Území celého rybníka Žabakor, sousedního malého rybníka Oběšenec, který leží jižně od Žabakoru a přilehlých mokřadů, bylo v roce 1998 vyhlášeno přírodní rezervací, přičemž výměra celé rezervace čítá 80,5 hektaru s ochranným pásmem 18 hektarů. V současné době má hlavně hodnotu přírodovědeckou, vyskytují se zde téměř dvě stovky druhů ptactva, z nichž dobrá stovka zde hnízdí a rostou zde mokřadní rostliny typické pro zdejší krajinu. Celý rybník je ornitologicky sledován již více než 100 let.

K typickým představitelům ptáků patří moudliváček lužní, který si staví svá hnízda blízko vody v okolních vrbách či topolech. Z dalších představitelů fauny lze zde vidět např. potápky černokrké, bukáčka malého, kachny, rákosníky, cvrčilky slavíková, žluvy hajní a dokonce sem v poslední době zalétá i orel mořský.

Tagy:
5 Komentářů
  1. Lenka Hudečková 1 rokem ago

    Žabakor jsme před lety navštívili, krásné místo, velký rybník, fotky vyšly nádherné

  2. NelaVávrová 1 rokem ago

    Krásný rybník..

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account