175

Vytváření pojmových map je velmi dobrá pomůcka při domácí přípravě. Neustále mě udivuje, jak málo se tato výuková metoda používá.
Při učení totiž využíváme sluchovou a zrakovou paměť.
Sluchovou paměť dítě podpoří tím, že se učí nahlas (nikdy dítěti při učení nedovolte „brblat si tiše pod nosem“). Ale jak podpořit zrakovou paměť?
Pokud nemá Vaše dítě zrovna fotografickou paměť, musíme ho naučit si celý text, který se učí, opticky zjednodušit. U nás ve školách se preferuje zápis v bodech pod sebou. Samozřejmě se také jedná o zestručněný text, ale tento způsob výuky má jednu velkou nevýhodu – pokud dítěti při zkoušení ve škole vypadne z paměti nějaký bod, neumí ho v hlavě „přeskočit“ a pokračovat dál.  To je často ten problém, který rodiče nechápou, když dítě přinese ze zkoušení nebo z testu horší známku. Vždyť doma to tak uměl! Ano, uměl, jenomže u tabule se tzv. zasekl, a už si nebyl schopen vzpomenout, jak to má naučené dál.
Tím, že si dítě vytvoří pojmovou mapu a ne písemné body, má jeho zraková paměť větší šanci si celý obraz učiva při zkoušení vybavit.
Co to tedy pojmová mapa je?
Jedná se o systém bublin, ve kterých je napsáno jen jedno stěžejní slovo. Uvedeme si příklad: papír velikosti A4 nebo A5 si položíme na šířku a doprostřed nakreslíme bublinu, do které napíšeme nadpis učiva. Např. KOČKA. Z této bubliny pak vycházejí různými směry šipky, které směřují k dalším bublinám.
 

V jednotlivých bublinách jsou samozřejmě slova, která dítěti nejvíc připomenou konkrétní část učiva, o kterém chce při zkoušení povídat. Netvořte příliš moc bublin, protože obraz pak ztrácí na jednoduchosti a přehlednosti. Může se stát, že vytvoříte s dítětem pojmovou mapu, kterou následně musíte nakreslit znovu, protože ta první byla příliš nepřehledná. Vůbec to nevadí – dítě si tak učivo prakticky znovu opakuje. Při tvoření map dítě samozřejmě mluví nahlas a po dokončení mapy je vhodné si celé učivo – podle mapy zopakovat.
Pojmové mapy jsou také velmi neocenitelným pomocníkem pro dyslektiky.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account